Fototävlingen CEWE Photo Award börjar igen

Priser för över 2,5 miljoner kronor i år

Från landskapspanorama till porträtt och makrobilder – är du öppen för nya intryck kan du hitta skönheten överallt i världen. Det är därför ingen överraskning att CEWE Photo Award – ”Our world is beautiful” förra året var världens största fototävling. I maj 2018 börjar fototävlingen för tredje gången. I lite över ett år har fotoentusiaster från hela världen möjlighet att skicka in deras bästa bilder i 10 olika kategorier. I år är det inte bara prisvinnarna som får ett pris: För varje inskickad bild ger CEWE c:a 1 kr. (0,10 euro) till SOS Barnbyar International. 

Större fototävling – större glädje vid fotografering
CEWE Photo Award 2019 pågår till 31 maj 2019, så fotoentusiaster har lite över ett år till att fånga de perfekta motiven. Deltagarna kan under mottot ”Our world is beautiful” skicka in deras bilder i 10 kategorier. Utöver teman från de föregående två fototävlingarna ”Landskap”, ”Människor”, ”Natur”, ”Arkitektur och infrastruktur” och ”Sport” kan deltagarna nu också välja ”Mat”, ”Humor”, ”Hobby och fritid” samt ”Resa och kultur”. Vinnarna kan se fram emot priser för ett totalt värde av över 1,8 miljoner kronor. De kan också se fram emot att deras foto efter tävlingens slut kanske blir en del av den stora, internationella utställningen. Både amatörer och professionella fotografer kan dela deras härligaste ögonblick med den breda offentligheten: ”Mittpunkten för vårt arbete hos CEWE är glädjen av att ta foton. Därför är det naturligt för oss att bjuda in fotografer från hela världen till att delta i CEWE Photo Award,” säger CEO hos CEWE, Christian Friege, och fortsätter: ”Med de ytterligare kategorierna och samarbetet med SOS Barnbyar International visar vi denna gången fler perspektiv av vår härliga värld. Vi är mycket spända på i vilket land och vilken kategori vinnarbilden 2019 ska hittas – i de föregående fototävlingarna har vi har deltagare från 94 länder.” Korandet av vinnarbilderna tar plats i september 2019, så tills dess är det bara att ha tålamod. Alla som har sett de vackra fotona som skickades in vid förra årets tävling vet att beslutet om vilka bilder som ska vinna CEWE Photo Award 2019, absolut inte blir enkelt.

Familjer i hela världen vinner också
Genom att delta i CEWE Photo Award gör varje fotoentusiast även något bra: För varje inskickad bild ger CEWE nämligen c:a 1 kr. (0,10 euro) till SOS Barnbyar i hela världen. Den oberoende hjälporganisationen har satt sig som mål att de ska hjälpa fattiga och utsatta barn. Wilfried Vyslozil, CEO i SOS Barnbyar, ser fram emot samarbetet med CEWE Photo Award: ”Det är en fantastisk idé. Vår värld är vidunderlig. Med donationen från CEWE för de inskickade bilderna kommer fler barn att kunna uppleva vår vidunderliga värld.” Christian Friege poängterar också att ”för många barn och familj ger SOS Barnbyar pålitlig hjälp, som kommer direkt fram till de berörda. Vi har haft ett nära samarbete med SOS Barnbyar sedan 2013, som har utvecklat sig till många hjärtprojekt som många av våra medarbetare från hela Europa är personligt engagerade i. Med donationen från CEWE Photo Award önskar vi att bidra till att all skönhet i vår värld inte försvinner och därmed föra vidare tävlingsmottot”Our world is beautiful”.

Läs mer om fototävlingen och delta på www.cewefotobok.se/cewephotoaward.html

CEWE fortsätter sin tillväxt

  • K1: Omsättningsstigning på 10,1 % till 130,6 miljoner euro (K1 2017: 118,6 miljoner euro)
  • Omsättningen på CEWE FOTOBOK stiger med solida 7,7 % till 1,248 miljoner exemplar
  • TIPA World Awards 2018: CEWE är världens bästa fotoservice
  • Stabilt EBIT på 0,6 miljoner euro trots kostnader för integrering av tillköp
  • Prognos för 2018 bekräftad: omsättning på 630 – 665 miljoner euro, EBIT på 48 – 54 miljoner euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) fortsätter tillväxten i första kvartalet av 2018: Omsättningen har stigit med 10,1 % till 130,6 miljoner euro (K1 2017: 118,6 miljoner euro). Tillväxten bestod inte bara av nyförvärv, eftersom huvudaffärsområdet fotofinishing även utgör en stor post: Det omsättningsstarka affärsområdet har stigit med hela 10,4 % medräknat den nyförvärvade fotoappen ”Cheerz”. Med 0,6 miljoner euro ligger EBIT i första kvartalet av 2018 precis på nivå med året innan (K1 2017: 0,6 miljoner euro) trots extrakostnaderna för integrering av tillköp. ”Även om fjärde kvartalet 2018 kommer att få det största bidraget till omsättningen och särskilt till resultatet, har vi med tillväxten och den extra knuffen från våra nyförvärv gett oss själva en bra start för resten av året. Särskilt CEWE FOTOBOKs comeback har väckt stor glädje, efter att fotoprodukten inte kunde växa i volym 2017 på grund av de ökade omsättningsavgifterna,” säger Christian Friege, styrelseförman för CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Fotofinishing i dynamisk tillväxt
Omsättningen på affärsområdet fotofinishing har totalt stigit med 10,4 % till 94,5 miljoner euro (K1 2017: 85,6 miljoner euro). För första gången bidrog ”Cheerz” till omsättningen på området fotofinishing: CEWE tog i februari över den växande, marknadsledande firman inom fotofinishing-apps i Frankrike. Utöver förvärvet av ”Cheerz” var det speciellt CEWE FOTOBOK som bar tillväxten, efter att den förra året inte kunde växa på grund av den stora stigningen av omsättningsavgifter från 7 % till 19 %: Omsättningen för CEWE FOTOBOK steg första kvartalet av 2018 med solida 7,7 % till 1,248 miljoner exemplar (K1 2017: 1,159 miljoner exemplar). Med segern i TIPA World Awards 2018 i kategorin ”Best Photo Print Service” satte CEWE sig också igenom med fotoprodukten CEWE FOTOBOK: Här var de möjligheten för att få guld-, silver- eller effektlack på inbindningen av CEWE FOTOBOK, som övertygade juryn. Priset, som delas ut av pressfotoförbundet ”Technical Image Press Associations” (TIPA), är den mest eftertraktade utmärkelsen till foto- och imaging-produkter i hela världen. Avsättningen av CEWE KALENDER, CEWE CARDS, fotopresenter och CEWE EXPRESSBILDER stiger också fortfarande. Tendensen till kvalitetsfoton fortsätter: Således steg omsättningen per foto med 3,7 % till 20,28 eurocent (K1 2017: 19,55 eurocent). Med denna bakgrund kan CEWE med 1,9 miljoner euro ännu en gång notera sig ett positivt resultat inom fotofinishing (K1 2017: 1,3 miljoner euro)

Förvärv av LASERLINE driver kommersiellt onlinetryck
Även affärsområdet kommersiellt onlinetryck noterade sig i första kvartalet en tvåsiffrig tillväxt i omsättningen. Med 24,4 miljoner euro låg omsättningen 18,8 % över nivån för förra året (K1 2017: 20,6 miljoner euro), vilket är varför fördelarna vid LASERLINE-uppköpet blir särskilt skördade nu. Det existerande affärsområdet höll sig på förra årets nivå trots den fortfarande höga priskonkurrensen i Tyskland och det Brexit-försvagade affärsområdet i Storbritannien. EBIT landade i första kvartalet av 2018 på -0,5 miljoner euro efter +0,1 miljoner euro i första kvartalet av 2017 och blev bland annat belastat på grund av extraordinära integreringskostnader för LASERLINE på cirka 0,2 miljoner euro. Det förväntas från 2019 ett positivt resultatbidrag från LASERLINE. Kostnadsstigningar och två produktionsdagar färre än förra året gör även att EBIT på affärsområdet kommersiellt onlinetryck blev negativ i K1.

Marknadsbestämd nedgång av omsättningen på affärsområdet detaljhandel
Marknadsbestämt gick omsättningen i hardware-detaljhandeln i första kvartalet av 2018 tillbaka med 8,0 % till 10,8 miljoner euro jämfört med samma period föregående år (K1 2017: 11,8 miljoner euro). Den optimerade prisstrategin med nedprioritering av marknadssvaga omsättningar har lönat sig: Med -0,5 miljoner euro låg EBIT trots omsättningsnedgången bara lite lägre än förra året (K1 2017: -0,3 miljoner euro). Första kvartalets resultat i detaljhandeln är traditionellt negativa på det säsongsbestämda affärsområdet.

Affärsområdet diverse i lätt framgång
Omsättningen på affärsområdet diverse låg i första kvartalet av 2018 på 0,9 miljoner euro (K1 2017: 0,7 miljoner euro). På detta affärsområde är egendomsinnehav och andelar sammanfattade samt struktur- och företagskostnader som till exempel kostnader till generalförsamling och investor relations. EBIT förblev i första kvartalet av 2018 stort sätt på nivå med förra året med -0,4 miljoner euro (K1 2017: -0,5 miljoner euro).

Egenkapitalkvot fortfarande riktigt stark: 59,3 %
Egenkapitalkvoten per 31 mars 2018 ligger med 59,3 % (31 mars 2017: 63,2 %) fortfarande på en stabil nivå. Trots stigningen i företagsinvesteringar genom tillköp (Saxopark, LASERLINE och Cheerz-andelar) landade förräntningen (ROCE) sig på solida 18,9 % (K1 2017: 20,8 %).

Prognos bekräftad
Första kvartalets goda resultat lägger grundstenarna till styrelsens prognos för hela året med en omsättning på mellan 630 och 665 miljoner euro och med en EBIT på mellan 48 och 54 miljoner euro. Tillväxtimpulserna förväntas att komma från nyförvärvet av onlinetryck-leverantören LASERLINE och från aktiemajoriteten i den ledande franska fotofinishing-appen ”Cheerz”. Företaget vill fortsätta sin värdeorienterade tillväxtkurs i 2018 med sin pålitliga dividendpolitik: CEWE föreslår på generalförsamlingen den 6 juni 2018 aktionärerna en dividend på 1,85 euro för räkenskapsåret 2017 – det kommer bli den nionde dividendstigningen i rad.

Resultat efter affärsområde i första kvartalet av 2018

CEWE Enhet K1-2017 K1-2018 Avvkl. Avvkl. avs.
(1) Fotofinishing          
     Digitala foton Milj. st. 428,4 457,9 +7,0 +29,5
     Analoga foton Milj. st. 9,2 7,9 -14,2 -1,3
     Foton totalt Milj. st. 437,6 465,8 +6,4 +28,2
     CEWE FOTOBOK Tusen st. 1.159,1 1.248,0 +7,7 +88,9
     Omsättning Milj. euro 85,6 94,5 +10,4 +8,9
     EBIT Milj. euro 1,3 1,9 +43,7 +0,6
      Effekter av köpsprisallokationer Milj. euro -0,1 -0,1
     EBIT innan särskilda utgifter Milj. euro 1,5 2,0 +40,5 +0,6
(2) Detaljhandel          
    Omsättning Milj. euro 11,8 10,8 -8,0 -0,9
     EBIT Milj. euro -0,3 -0,5 -46,7 -0,2
(3) Kommersiellt onlinetryck          
    Omsättning Milj. euro 20,6 24,4 +18,8 +3,7
     EBIT Milj. euro 0,1 -0,5 -559 -0,6
      Effekter av köpsprisallokationer Milj. euro -0,2 -0,1
      Integrationskostnader LASERLINE Milj. euro -0,2
     EBIT innan särskilda utgifter Milj. euro 0,3 -0,2 -152 -0,5
(4) Diverse          
    Omsättning Milj. euro       0,7 0,9 +29,3 +0,2
     EBIT Milj. euro -0,5 -0,4 +28,4 +0,2
      Effekter av köpsprisallokationer Milj. euro -0,1
     EBIT innan särskilda utgifter Milj. euro -0,4 -0,4 +8,4 +0,0
CEWE koncern          
    Omsättning Milj. euro 118,6 130,6 +10,1 +12,0
     EBIT Milj. euro 0,6 0,6 -2,5 -0,0
     Särskilda utgifter Milj. euro -0,5 -0,4
     EBIT innan särskilda utgifter Milj. euro 1,0 1,0 -2,8 -0,0
     EBT Milj. euro 0,7 0,2 -73,5 -0,5
     Resultat efter skatt Milj. euro 0,5 0,1 -73,9 -0,4

Det kan uppstå avrundningsdifferenser. Procentavvikelser är generellt uträknade med exakta värden.

Förklaringar till tabellen ”Resultat efter affärsområden “

(1) Fotofinishing: Produktion och drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER och enskilda (analoga och digitala) foton samt andra fotoprodukter.

(2) Detaljhandel: Handel med fotohardware som t.ex. kameror och objektiv i Norge, Sverige, Polen, Tjeckien och Slovakien.

(3) Kommersiellt onlinetryck: Produktion och drift av kommersiella tryckerisaker på online-tryckportaler, t.ex. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto och LASERLINE.

Romantiskt bröllop med kreativa tips från CEWE

Hollywood chic med en touch av vintage, blommor och pastellfärger – par som önskar ett romantiskt bröllop kommer garanterat att få ut mycket av den här romantiska bröllopstrenden. CEWE ger dig tips till temat ”Romantiskt bröllop” så att allt från inbjudningar och presenter, till gäster och presentation av de bästa bilderna avspeglar temat på bästa sätt.

Stilfulla och strålande: Inbjudningar och bordsdekorationer
Det har återigen blivit trendigt med brevpapper som passar till paret och bröllopets tema. Gästerna ska kunna ana det överordnade temat för bröllopet genom de färgval och dekorationselement som finns i inbjudan. Både för brudparet och för gästerna så är inbjudan med datum, klockslag, plats och ytterligare information om dagens begivenhet en central del av bröllopsplaneringen.

Skapa en fin och överraskande effekt genom att lägga till personliga fotoklistermärken, skimrande konfetti eller dekorativa hjärtan av metallic papper till det fina kortet. Uppnå ännu bättre effekt genom att lägga det hela i ett pastellfärgat kuvert i rosa nyanser. Placeringskort och menyer som pyntar borden under festen bör följa samma färgtema, så att det finns en röd tråd. CEWE CARDS ger dig otaliga möjligheter för att designa fina inbjudningar, bords-, meny-, och tackkort som matchar varandra. CEWE-tips: Temat ”Romantiskt bröllop” blir på finaste vis genomfört med romantiska och samtidigt eleganta glitter och metalliska element i moderna rosa, koppar- och guldnyanser.

Fotogen godisbar
Ett absolut måste för alla med en söt tand och passion för det dekorativa: en bar med godis. Ett bord med massor av små färgrika godsaker att småäta på är ett måste till ett bröllop. Det ger också ett fint blickfång på de bilder som tas för att föreviga alla speciella ögonblick som händer under dagen. Hela scenen blir harmonisk när godiset på baren följer bröllopets färgtema. Ljusrosa hjärtformade karameller i ett glas med ett band runt om, och ett hjärta på locket ger godisbaren en romantisk look. Ett personligt fotoklistermärke som etikett, är pricken över i:et på glaset. Fotoklistermärkena kan vara bilder av brudparet, roliga element eller symboler som beskriver brudparet. Utöver godisbaren så ska man alltid ha en traditionell bröllopstårta. Istället för stora och påkostade tårtor, så är mindre tårtor med blommor eller ord som ”Love” och ”Hr. & Fru” i bröllopets färgtema ett populärt alternativ.

Romantiska dekorationsidéer med en förtrollande effekt
Tips till dekorationerna från CEWE: Montera tre snören på en fotoram i en romantisk ljusrosa nyans. Använd små klämmor med ljusrosa hjärtan för att hänga upp bilder av paret och deras gäster. Foton med Instagram-format ger ett bra blickfång. Hos CEWE kan du göra kvadratiska foton i olika storlek, med eller utan designelement såsom ramar i passande pastellnyans. Låt ett kort meddelande eller en accessoar, t.ex. ett glittrande hjärta återkomma på alla bilder så att det finns ett tydligt sammanhang. Ramen är som upplagd för att använda som ett stilfullt minne efter bröllopet, genom att sätta in bilder på t.ex. brudbuketten, vigselringarna eller brudens skor.

Förgyll kärlekshistorien i en CEWE FOTOBOK
Efter bröllopet vill det nygifta paret gärna föreviga alla bilder och anekdoter från dagen. Ett bra sätt att återuppleva dagen om och om igen är att skapa en CEWE FOTOBOK. Du kan även integrera videor i din CEWE FOTOBOK, som du via en QR-kod kan spela upp på din smartphone eller surfplatta när du har mottagit din fotobok. Som en present från gästerna till brudparet eller som ett evigt minne från en oförglömlig dag – en CEWE FOTOBOK med guldtryck på det hårda omslaget passar perfekt till temat ”Romantiskt bröllop”. Genom att framhäva utvalda element och texter får fotoboken som berättar en gyllene kärlekshistoria en fin finish. Guldtryck fås till formaten stor, stor panorama och XL.

Läs mer på www.cewe.se

CEWE FOTOBOK-omslagen övertygade den internationella juryn

29 förlag från välkända fototidningar från hela världen valde vinnaren av 2018 TIPA World Awards i april. I kategorin ”Best Photo Print Service Worldwide” vann CEWE med deras effektlack till CEWE FOTOBOK Hårdpärm.

Internationellt övertygande
“The Technical Image Press Association (TIPA) award” är känd som det mest prestigefyllda priset för fotoprodukter världen runt. Beslutet om vem som får priset baseras på vanliga produkttester, utförda av en oberoende panel och som informerar läsare om innovationer inom fotobranschen. CEWE tilldelades priset “TIPA World Award” i kategorin “Best Photo Print Service Worldwide”. Det var möjligheten att ytterligare dekorera CEWE FOTOBOK-omslagen med specialeffekter som övertygade den internationella juryn. Effektlack, guld- och silvertryck kan läggas till för att dekorera den individuellt designade hårdpärmen för att ge en lyxig och unik finish. ”Vi är mycket glada att juryn med erfarna jurymedlemmar valde att ge priset till CEWE FOTOBOK och dess urval av speciella effekter,” säger CEWE Chief Marketing Officer Thomas Mehls. ”Med våra produkter ser vi till att foton inte bara ligger orörda på datorn eller kameran, utan kan bli sedda och berörda istället. The TIPA World Award uppmuntrar oss att fortsätta varje dag med att se till att våra kunder får njuta av deras foton. CEWE FOTOBOK erbjuder ett brett urval av storlekar, papperstyper, omslagsvarianter och andra anpassningar i hela världen. Denna enastående flexibilitet betyder att våra kunder har full kreativ kontroll att designa den perfekta, personaliserade fotoboken.” Utöver omslageffekterna kommenterade TIPA-medlemmarna även på den intuitiva designprocessen som gör att alla, oavsett erfarenhetsnivå, enkelt kan skapa deras egen, personliga bok: ”En online steg-för-steg-process gör valet och utformningen av boken enkelt,” var sammanfattningen av juryns bedömning.

Stort urval för individuella resultat
Omslaget för varje CEWE FOTOBOK utstrålar känsla, vilket skapar nyfikenhet kring innehållet genom valet av foton, design och material. Nu när Hårdpärmeffekterna är erkända av TIPA, kan ett urval av designelement såsom Cliparts, texter och ramar dekoreras med effektlack, guld- och silvertryck. Kunderna kan också använda effekterna till att ge hela omslaget en briljant touch genom att använda glanseffekten över hela ytan, kombinerat med en rad olika specialelement till bakgrunden. Utöver hårdpärmen, finns även andra material såsom mjukpärm, häfte, läder och canvas tillgängliga.

Officiell prisutdelning
CEWE blir tilldelad den officiella trofén vid en prisutdelningsceremoni 26 september, öppningsdagen av Photokina, Cologne. Vad är mer passande än att presentera ett internationellt berömt pris på världens ledande fotohandelsshow?

Mer information finns på www.cewefotobok.se

Let’s party: Så blir det en svensexa eller möhippa ni aldrig glömmer

Pyjamasparty, paintball eller fest på kvällen – varje svensexa och möhippa är något särskilt och ska helst passa specifikt till den kommande bruden eller brudgummen. CEWE tipsar om hur sällskapet blir på gott humör, och dagen blir till en upplevelse ni aldrig glömmer.

Planering: Designa en personlig inbjudan
En bra svensexa eller möhippa kräver noggrann förberedelse. Personliga inbjudningar med information om datum, tid och plats sätter i gång förväntningarna hos deltagarna. Tips: Inbjudan ger också möjlighet att ge praktisk information. Vem tar med mat, och vem står för roliga foto-gimmicks som glasögon, mustasch och hattar? Om inbjudan är dekorerad med en bild på bruden, brudgummen eller hela gruppen, blir den samtidigt ett minne som kan hängas upp där hemma och göra kvällen ännu mer oförglömlig.

Det får gärna vara iögonfallande: Likadana kläder ger känslan av gemenskap
Det kan piffa upp varje svensexa och möhippa, att gruppen är igenkännbar och kommer också vara ännu en överraskning för den kommande bruden eller brudgummen. Om det är en färgglad T-shirt, en väska eller en rolig partyhatt är inte så viktigt. Det viktigaste är att man kan se att gruppen hör ihop. Tips från CEWE: Särskilt populära är T-shirts tryckta med foto av den kommande bruden eller brudgummen och ett passande motto som till exempel ”Team brud”. Dessa kan snabbt och enkelt beställas på www.cewe.se i storlekarna S, M, L, XL och XXL. CEWE har massor av andra idéer till hur gruppen kan skilja sig från mängden. Är brudgummen till exempel förtjust i öl, eller hålls festen på ett bryggeri, är en personlig designad ölsejdel en rolig idé. Ölsejdeln kan också designas med ett personligt foto som gör sejdeln helt unik och till ett evigt minne. Om man däremot planerar en rolig kväll med spel och sällskapslekar, kan ett kortspel med ett foto på dagens huvudperson bidra till underhållningen och den goda stämningen. Kortspelet är också en bra present som kommer sprida glädje gång på gång efter dagen är slut.

Ett särskilt minne till alla deltagarna
Det är en bra gest att ge alla deltagarna en samling av bilderna från dagen. Det är CEWE FOTOBOK Pure perfekt till. Här kan du enkelt samla de 22 bästa bilderna från dagen i en elegant fotobok med hjälp av CEWEs app. En passande titel till boken, som till exempel ”Me and my girls” eller ”Tack, grabbar”, och en dedikation på första sidan, gör den charmerande utgåvan av CEWE FOTOBOK till det perfekta minnet för alla deltagarna.

Dekorative Art prints som tack
En klassisk present till dina bästa vänner är bildremsor i retro-look. Bildremsorna kan användas på många kreativa sätt och är så små att det alltid finns plats åt dem i hemmet. Du kan beställa bildremsorna på www.cewe.se. De fås i set med 10 st. med antingen tre eller fyra bilder per remsa. Bland Instragram-användare är det populärt att framkalla foton i kvadratiska format och därefter ge bort dem till vännerna (levereras i set med 16, 24 eller 32 kvadratiska framkallningar). Om du vill ha ännu fler designmöjligheter till dina foton, är Deko print det perfekta valet. Du kan välja mellan vackra bildramar, kreativa filter och fonter, som blir tryckta på Fine Art-papper av hög kvalitet. Dina bästa foton blir på så vis ett härligt minne från en fin dag för dig och dina vänner.

Läs mer och låt dig inspireras på www.cewe.se

CEWE når samtliga affärsmål för 2017

  • Alla mål för omsättningen 2017 är uppnådda, omsättningen stiger med 1,1 % till 599,4 miljoner euro
  • Starkt fjärde kvartal resulterar i säsongsklimax för CEWE FOTOBOK och fotopresenter
  • Koncern-EBIT för 2017 går fram med 4,7 % till 49,2 miljoner euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har nått samtliga mål för omsättningen i räkenskapsåret 2017. Omsättningen stiger enligt preliminära beräkningar med 1,1 % till 599,4 miljoner euro (2016: 593,1 miljoner euro, omsättningsmål 2017: 585 miljoner euro till 615 miljoner euro). Resultatet av primär drift (EBIT) blev förbättrat med 4,7 % till 49,2 miljoner euro (2016: 47,0 miljoner euro) och ligger därmed inom marginalen för 2017-målen på 45 miljoner euro till 51 miljoner euro. Som en särskild effekt innehåller EBIT bland annat en impairment-villkorlig avskrivning på immateriella tillgångar på -3,5 miljoner euro. ”Julhandeln 2017 var ännu ett bevis på CEWEs varumärkens styrka. Trots förhöjda omsättningsavgifter på fotoböcker ibland annat Tyskland uppnådde vi i sista halvan av året en lätt stigning i antalet av sålda CEWE FOTOBÖCKER. Våra klimatneutrala fotoprodukter CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER, CEWE CARDS och andra fotopresenter har även visat sig att vara viktiga faktorer för framgången”, säger Christian Friege, styrelseordförande i CEWE Stiftung & Co. KGaA.

CEWE FOTOBOK och andra CEWE varumärken har äran för framgången
Julkvartalet har med en omsättningsstigning på 228,5 miljoner euro till 234,5 miljoner euro och ett resultat av primär drift (EBIT) på 46,1 miljoner euro till fullo uppfyllt förväntningarna (EBIT K4 2016: 42,9 miljoner euro). Därmed står fjärde kvartalet för 39,1 % av den totala omsättningen och för 93,6 % av intäkten. Det var särskilt fotopresenter, CEWE KALENDER och CEWE EXPRESSFOTON som framkallas i butikerna, som bidrog till omsättningsstigningen. Försäljningstalen för CEWE FOTOBOK låg på grund av den starka julhandeln i fjärde kvartalet över försäljningen för året innan. Det negativa inflytandet som uppstod på grund av stigningen på omsättningsavgifter från 7 % till 19 %, blev således mer än utjämnat. ”CEWE FOTOBOK och våra andra erbjudanden i området digitalfoton har mer än någonsin blivit använt som julklappar. Våra kunder vet att vi – även under det extra höga kapacitetsanvändandet under julen – arbetar absolut kvalitets- och serviceorienterat. Kunderna kan räkna med punktlig leverans och hög produktkvalitet vid varje beställning. Detta löfte har lett till att kundnöjdheten ännu en gång har stigit”, fördjupar Christian Friege.

Samtliga försäljningsmål uppnådda – digitalkvot närmar sig 100 %
CEWE har nästan avslutat transformationen till en rent digital firma: Med 2,17 miljarder producerade digitalfoton kunde CEWE uppnå målet på 2,08 – 2,18 miljoner digitalfoton under 2017. Förra året kunde det bokföras 47 miljoner foton från film. Digitalkvoten steg därmed till 97,8 % (2016: 97,5 %). Med 6,02 miljoner sålda exemplar är CEWE FOTOBOK (mål 2017: 6,00 – 6,25 miljoner exemplar) en väsentlig garanti för de goda resultaten. Men även de andra tillväxtstarka produkter som CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER, CEWE CARDS och andra fotopresenter visar utmärkta resultat.

ROCE är fortsatt över 20 %
Egenkapitalkvoten steg 31 december 2017 med 2,1 procentenheter till 56,0 % (31 december 2016: 53,8 %). Baserat på resultat av primär drift (EBIT) på 49,2 miljoner euro nådde return on capital employed (ROCE) per 31 december 2017 med 20,1 % ännu en gång upp på en hög nivå (31 december 2016: 21,3 %). ”Vår starka omsättnings- och finansposition möjliggör målinriktade tillväxtinitiativ. Vi kommer också framöver att kunna erbjuda våra aktionärer en stigande utdelning”, förklarar CFO Olaf Holzkämper.

Övertagningar lovar vidare tillväxt
I de föregående månaderna har CEWE övertagit onlinetryckleverantören Laserline samt 80 % av andelarna av den ledande franska fotoappen ”Cheerz”. Med bägge dessa förvärvande slår verksamheten ännu en gång fast sin position på områdena fotofinishing och kommersiellt onlinetryck och förväntar därför vidare positiva resultat för verksamheten som en samlad enhet.

Samtlig information är baserad på de preliminära, ännu inte bekräftade resultaten. CEWE presenterar det fullständiga, bekräftade bokslutet samt prognosen för räkenskapsåret 2018 på presskonferensen den 22 mars 2018 i Frankfurt am Main (Hotel Villa Kennedy).

Hela 2017 i års- och måljämförelse (preliminära tal)

Koncernen CEWE Enhet Nått 2016 Mål 2017 Nått 2017
Digitalfoton Md. st. 2,18 2,08-2,18 2,13
Foton från film Md. st. 0,056 0,040-0,045 0,047
Foton totalt Md. st. 2,23 2,12-2,23 2,17
CEWE FOTOBOK Mn. st. 6,2 6,00-6,25 6,02
Omsättning Mn. euro 593,1 585-615 599,4
EBIT Mn. euro 47,0 45-51 49,2
EBIT-Marginal % 7,9%   8,2%
EBT Mn. euro 46,2 44,5-50,5 48,9

 

Fjärde kvartal 2017 (preliminära tal)

Koncernen CEWE Enhet K4-2016 K4-2017 Avvkl. % Avvkl. avs.
Digitalfoton Mn. st. 768,0 772,0 +0,5% +3,7
Foton från film Mn. st. 11,5 9,9 -13,9% -1,6
Foton totalt Mn. st. 780 782 +0,3% +2,1
CEWE FOTOBOK Mn. st. 2,4 2,4 +0,4% +0,009
Omsättning Mn. euro 228,5 234,5 +2,6% +6,0
EBIT Mn. euro 42,9 46,1 +7,2% +3,1
EBIT-Marginal % 18,8% 19,6%    
EBT Mn. euro 41,7 45,5 +9,1% +3,8

Procentavvikelser är beräknade med exakta värden.

Kreativa tips till konfirmationen från CEWE

Konfirmationen är höjdpunkten för en ung människa på väg mot vuxenlivet. Förberedelserna till den stora dagen är viktiga för att få en oförglömlig dag. Från festkläderna till frisyren – allt ska vara perfekt till den stora festen. För att hjälpa till med att göra dagen unik för konfirmanden ger CEWE inspiration till inbjudningar, bordsplaceringskort och presenter.

Fyllda med glans: Inbjudningar och bordsdekorationer
Både för föräldrarna och den unga människan är konfirmationen en helt särskild dag som markerar övergången från barn till ung. Något av det viktigaste för att få en vällyckad fest är inbjudningar och bordsplaceringskort. De utgör den röda tråden genom festen. CEWE CARDS bjuder på ett stort sortiment av allt från inbjudningar, bordsplaceringskort och menykort till tackkort i matchande design. Redan i inbjudan kan ni ge gästerna en glimt av konfirmandens personlighet: Det kan vara genom att välja favoritfärgen eller genom att välja en passande grafisk design, som avspeglar konfirmanden. Inbjudningarna blir särskilt personliga med ett litet ordspråk eller en bild av konfirmanden. Är ni kreativa kan ni dekorera korten med personliga symboler t.ex. en duva, ett kors eller hjärtan. På www.cewe.se hittar ni massor av mallar i olika design. Ni kan även dekorera dem med guld-, silver eller effektlack. Ni kan välja att använda samma design på bordsplacerings- och menykorten, så ni får en röd tråd genom festen. CEWE CARDS meny- och bordsplaceringskort kan ni t.ex. designa med konfirmandens favoritfärger, med en bild av konfirmanden eller en modern grafisk design.

Ett särskilt minne till mor- och farföräldrarna: CEWE FOTOBOK Pure
Gör ett helt särskilt tackkort till mor- och farföräldrarna. Ge dem en CEWE FOTOBOK Pure. I den lilla charmerande upplagan av CEWE FOTOBOK finns det plats för 22 av de bästa bilderna från dagen. Fotoboken blir gjord av bilder direkt från din smartphone på CEWEs app. På första sidan kan konfirmanden skriva ett kort tack till mor- och farföräldrarna och därmed göra fotoboken till en extra personlig present.

Tackkort är ett måste till gästerna och andra som har uppmärksammat konfirmanden på dagen. Ni kan designa dem i samma stil som inbjudningarna och bordsplaceringskorten på www.cewe.se och skicka ut dem ett par veckor efter festen. Med en fin bild av konfirmanden är CEWE CARDS det perfekta sättet att säga tack till de människor som har följt konfirmanden genom livet.

Present från föräldrarna: Särskilda minnen från den stora dagen
Det finns extra mycket plats för bilderna från kyrkan och den efterföljande festen i en CEWE FOTOBOK Stor. Den personliga fotoboken gör det möjligt att se tillbaka på de fina ögonblicken från dagen. Utöver att sätta in bilder kan man även skriva korta anekdoter och personliga hälsningar i fotoboken.

CEWE tips: En CEWE FOTOBOK med fint effekttryck som present
Du kan göra en extra fin CEWE FOTOBOK till konfirmanden genom att trycka effektlack på hårdpärmen. Effektlack är en tunn lack som gör fotobokens färger ännu mer intensiva och eleganta. Lacken framhäver mönster och strukturer på ett fint sätt. Utöver effektlack kan ni välja att använda guld- eller silvertryck. Det är pricken över i:et på den personligaste presenten från en oförglömlig dag.

Läs mer och låt dig inspireras på https://www.cewe.se/teman/konfirmation.html

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dividend ska stiga till 1,85 euro

Ledningen för CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) har på ett möte i vecka 10 – baserat på de preliminära, ej reviderade resultaten för räkenskapsåret 2017 – beslutat att föreslå styrelsen en dividendstigning till 1,85 euro per dividendberättigad aktie (dividend för räkenskapsåret 2016: 1,80 euro).

Förslaget omkring användning av överskottet ska, när årsredovisningen är reviderad, presenteras för generalförsamlingen, där användning av ett balansöverskott ska beslutas. Med förbehåll för styrelsens samtycke på mötet om balansöverskottet den 15 mars 2018 samt för aktionärernas samtycke på den ordinära generalförsamlingen den 6 juni 2018, motsvarar det aktuella dividendförslaget på 1,85 euro baserat på årsslutkursen 2017 ett dividendavkastning på 2,1 %. Detta kommer vara den nionde dividendstigningen i rad.

Nyhet: CEWE FOTOBOK Pure

Stadssemester, en utflykt, högtider eller ett möte med vänner och familj – tack vare vår smartphone har vi alltid en kamera nära till hands. På så vis kan vi hålla fast vid många särskilda ögonblick som vi vill dela med andra. Med den nya CEWE FOTOBOKEN Pure kan du med hjälp av en app samla dessa bilder i en stilren fotobok. Ett minne som varar länge, till dig själv eller till att glädja andra med.

Modern design ger plats åt bilderna
Med sitt kompakta, kvadratiska format sätter CEWE FOTOBOK Pure fullt fokus på bildernas effekt. Fina historier behöver inte ord. De 22 matta, vita sidorna innehåller vars en bild i förtjusande tryckkvalitet. Det är plats till titeln, ett personligt förord på hårdpärmen och den första sidan i boken.

Skapa starka band med gemensamma upplevelser
Tack vare den snabba och enkla designen via appen är CEWE FOTOBOK Pure den perfekta lilla presenten till familj och vänner. Vem blir inte glad för att återuppleva de bästa ögonblicken från gemensamma resor, den roliga festen eller andra upplevelser i en fotobok? Du kan också ta med det personliga exemplaret på resan. Den eleganta slipcasen i en naturlig design skyddar boken.

Samla dina favoritbilder på ett enkelt och stilfullt sätt
Med CEWE FOTOBOK Pure appen gör du din fotobok med några få steg: Välj de önskade bilderna från ditt smartphone-galleri, efter det fyller CEWE FOTOBOK Pure sig själv. Nu ska du bara lägga till en titel och ett förord och om du vill kan du ändra ordningen på bilderna och beskära dem. Beställningen genomförs så fort du har skrivit in dina personliga uppgifter. Den klimatsmarta tryckta CEWE FOTOBOK Pure levereras till en av CEWEs återförsäljare eller hem till dig – det bestämmer du.

För övrigt gäller nöjdhetsgarantin precis som på alla CEWEs varumärken: Om du inte är 100 % nöjd får du producera din produkt igen gratis eller få tillbaka pengarna.

Mer information på www.cewefotobok.se

Appen i Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.worldiety.cewe.cewepure&hl=sv

Appen i iOS App Store:
https://itunes.apple.com/se/app/cewe-fotobok-pure/id1240206617?mt=8

Kreative tips från CEWE till personliga mors dag-presenter

Traditionsenligt blir mamma extra bortskämd av sina små och stora barn med choklad, blommor eller ett överdådigt morgonbord sista söndagen i maj. Speciellt personliga mors dag-presenter är populära eftersom de på ett helt unikt sätt uttrycker ens kärlek. CEWE ger dig tips och tricks till hemmagjorda och kreativa överraskningar, som är snabba att göra och till stor glädje för världens bästa mamma.

“Mamma och jag” – speciella ögonblick i en elegant fotobok
I en CEWE FOTOBOK Pure kan du samla dina favoritbilder av din mamma och dig i en elegant design på 22 sidor. De roligaste, mest kärleksfulla och oförglömliga ögonblicken kan med appen snabbt och enkelt överföras direkt från smartphonen till programmet. En passande titel som ”Mamma och jag” samt ett personligt tack från hjärtat för de lilla, charmerande CEWE FOTOBOK Pure till en helt speciell och praktisk present. CEWE FOTOBOK Pure är med sitt praktiska format även enkel att ta med sig, så att den kan visas upp för familj och vänner.

Mer kvalitetstid!
När familjen är samlad tas ofta många härliga bilder. Alla dessa unika ögonblick förtjänar att det finns tillräckligt med plats till att de alla kan komma med och visas upp på ett överskådligt och dekorativt sätt. Bilderna ska kanske också kompletteras med en liten video och ett par kärleksfulla linjer. Med en CEWE FOTOBOK Stor i högformat har du på upp till 178 sidor gott om plats till att arrangera dina bilder kreativt. Det kan t.ex. vara dina bästa foton från en semester ni har haft tillsammans, eller från en familjefest. På www.cewe.se kan du se de fyra inbindningstyperna och många papperskvaliteter som du kan välja till din personliga design.

Elegant eyecatcher: kreativa foton med personlig ram
Foton som liknar små Instagram-konstverk, är både moderna och mycket dekorativa. På www.cewe.se kan du beställa dina bilder som eleganta Kvadratiska Prints (ca. 12,7 x 12,7 cm), som påminner om Instagram-formatet. Du kan välja mellan dämpade och färgglada ramar i olika storlekar och färger samt vackra filter. Retro Prints är även populära som moderna dekorationer, som med olika färgfilter får en personlig touch. Både de Kvadratiska Prints och Retro Prints är perfekta att använda som en kreativ present till mors dag.

Tips från CEWE: Sätt fast tre snören på en bildram i en stilig roséton, så kan du hänga upp bilder, hjärtan och korta texter med små klämmor. Det kommer ingen mamma kunna motstå.

Rakt från hjärtat: presenter från köket
Mammor älskar hemmagjorda presenter som kommer från hjärtat. Presenter som du själv gör i köket går på en gång både rätt in i hjärtat och i magen. Du kan t.ex. göra (eller köpa) hjärtkarameller som du lägger i en stor glasburk, där du har satt fast din egen hemmagjord etikett. Du kan t.ex. klippa etiketten av en bit färgad kartong som du sätter på en självhäftande fotoklistermark med en personlig hälsning på. Etiketten kan du till sists sätta fast på glaset med ett färgglatt band. Du kan få fotoklistermärken hos CEWE på blankt fotopapper i olika format.

Ett gott råd från CEWE: Hemmabakade muffins eller cupcakes kan du också piffa upp med fina hjärtspett och dekorativa, tvåfärgade pappersfigurer. Du kan också göra en lite hjärtgirlang med fotoklistermärken. Klipp ut lika stora hjärtan av dina bästa bilder och sätt fast en bit tråd på baksidan. Den lilla papperskedjan kan du både använda till att dekorera presenter och bord med.

Läs mer om de många personliga fotoprodukterna till mors dag på www.cewe.se