Hoppa till innehåll

Categories:

CEWE med god omsättnings- och resultatstigning under första halvåret

 

Med 8,5 % har resultatet för CEWE FOTOBOK vuxit mer än förväntat under första halvåret
• Omsättningen har stigit med 10,8 % till 236 milj. euro
• EBIT har under första halvåret förbättrats med 7,1 milj. euro
• Det har redan under första halvåret uppnåtts ett balanserat resultat
• På halvårsbasis har kommersiellt onlinetryck för första gången visat sig profitabelt

Med 236,0 milj. euro har stiftelsen CEWE & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) efter ett bra andra kvartal nått en omsättningsstigning på 10,8 % under det första halvåret av 2016. Under andra kvartalet steg omsättningen med 10,1 % till 116,8 milj. euro. Samtidigt uppnådde CEWE också ett förhöjt EBIT: Verksamheten ökade sin avkastning under första halvåret av 2016 med 7,1 milj. Euro och har därmed redan nu uppnått ett balanserat resultat. Under andra kvartalet steg EBIT med 2,7 milj. euro och låg på -0,9 milj. euro. Korrigerat för särskilda utgifter (0,9 milj. euro vid en goodwill-nedskrivning på CEWE-sätet i England samt restaureringskostnader på 0,2 milj. euro vid sammanläggning av verksamhetssäten) steg koncern-EBIT under andra kvartalet av 2016 efter skatt ändå med 3,8 milj. euro till + 0,2 milj. euro.

Framgång för alla affärsområden
”Vår fotofinishing växer på grund av våra starka brands, ompositioneringen i detaljhandeln har tydligt lönat sig, och inom kommersiellt onlinetryck har vi lyckats med en tvåsiffrig stigning och har dessutom för första gången uppnått ett positivt driftsresultat” säger Rolf Hollander, administrerande direktör för stiftelsen CEWE & Co. KGaA.

Skattemässig engångsutgift ökar målsättningen för resultatet efter skatt
Ledningen höjer sin prognos för resultatet efter skatt 2016 med cirka 2 milj. euro. Medan prognosen hittills innehåller en marginal på 25 till 29 milj. euro, förväntar ledningen nu 27 till 31 milj. euro, eftersom det under tiden har ingåtts en skatteförlikning med finansmyndigheterna som kommer öka avkastningen efter skatt – inklusive verksamheten – med mer än 2 milj. euro.

Målen för resultatet efter skatt är tydligt bekräftade
På grund av de senaste tolv månaderna (k3 2015 till k1 2016) har årsmålen redan nu märkbart ryckts närmare. Inom de senaste tolv månaderna uppnåddes en omsättning på 577,3 milj. euro (mål: 555 till 575 milj. euro), EBIT nådde 43,9 milj. euro (mål: 38 till 44 milj. euro) och EBT 43,5 milj. euro (mål: 37 till 43 milj. euro). Även om ledningen fortfarande förväntar att fjärde kvartalet, liksom föregångna år, igen kommer visa lätt stigande omsättningar, ska prognosen för räkenskapsåret 2016 efter tredje kvartalet året efterprövas. Tredje kvartalet, som tills vidare har varit dominerande, ger inom fotofinishing år efter år säsongmässigt tillbakagående resultat (EBIT k3 2009: 15,5 milj. euro, EBIT k3 2015: 2,9 milj. euro) och kommer i framtiden ändå kunna bidra med negativa resultat till årsräkenskapet. CEWE fortsätter samtidigt sina investeringar i styrkan av sina brands. ”Första halvåret har visat att vår värdeorienterade tillväxtstrategi har lyckats, och låter oss se framåt med optimism. Vi kan acceptera kortvariga resultatbelastande kostnader, eftersom man tydligt kan se att vi konkurrensmässigt profiterar på våra starka CEWE-brands som det utslagsgivande elementet. Vi kommer därför bygga ut vår brand awareness i våra målgrupper och fortsätta satsa på våra innovativa kvalitetbrands och kvalitetsprodukter”, säger Hollander.

Fotofinishing växer med 11,7 %
Under andra kvartalet har fotofinishing-omsättningen stigit med 11,7 % till 81,1 milj. euro – trots att sommartkvartalens omsättningsandel under flera år har dalat. Fotofinishing-EBIT kom med en stigning på 1,5 milj. euro under andra kvartalet upp på -0,6 milj. euro. Värt att observera är i övrigt att 97 % av alla foton under andra kvartalet har varit digitala. Cirka 69 % av dessa digitalfoton blev beställda online. Under hela första halvåret växte fotofinishing-omsättningen med 12,5 %, och fotofinishing-EBIT fick en tillväxt på 3,6 milj. euro. Dessutom har avsättningen av CEWE FOTOBOKEN, tack vare den starka brandpositioneringen och stora kundnöjdheten, stigit mer än förväntat: +8,5 % till 2.474 milj. böcker (målsättning 2016: +1 % till +2 %). CEWE FOTOBOKEN, Europas föredragna fotobok, är därmed igen den största drivaren för den positiva utvecklingen för affärsområdet fotofinishing.

Kommersiellt onlinetryck med tvåsiffrig tillväxt och positivt resultat
Under det nuvarande året sätter kommersiellt onlinetryck en hög tillväxt i förbindelse med tydliga resultatförbättringar. Det brett kända produktprogrammet, den höga tryckkvaliteten och goda produktionseffektiviteten genom investeringar i den nyaste produktionsteknologin ger framgång. För första gången uppnådde CEWEs yngsta affärsområde med en omsättningsstigning under andra kvartalet av 2016 på 12,3 % till 20,7 milj. euro ett positivt resultat på 0,3 milj. euro (k2 2015: -0,9 milj. euro). Under första halvåret låg omsättningstillväxten med 13,3 % på 41,1 milj. euro högre än det planerade värdet på cirka 10 %, och EBIT övergick med +0,8 milj. euro värdet från förra året med 3,0 milj. euro.

Detaljhandel: Framgång med ompositioneringen leder till förbättrade resultat
Tack vare ompositioneringen med ett reviderat butikskoncept och en förstärkning av internethandeln uppnådde detaljhandeln under första kvartalet 2016 genom en valutakorrigerad omsättningsstigning på 1,7 % till 15,3 milj. euro (nått: 14,5 milj. euro och -3,9 %) ett balanserat resultat efter skatt. Under halvåret steg omsättningen valutakorrigerat med 0,3 milj. euro till 28,8 milj. euro (nått: 27,3 milj. euro). EBIT steg med 0,9 milj. euro till -0,4 milj. euro.

CEWE stabilt finansierat med bra cashflow och stark ROCE
Med en egenkapitalkvot på 57,2 % per 30.6.2016 (30.6.2015: 55,1 %) är verksamheten stabilt finansierad. Cashflowet från driftsaktiviteter steg under räkenskapsåret till 7,7 milj. euro (+48,1 %) och ökade under första halvåret till ett värde av 23,8 milj. euro. Avkastningen från det inskjutna kapitalet (ROCE) växte tydligt från 16,6 % förra året till 20,3 % per 30.6.2016.

CEWE på Photokina
CEWE kommer på Photokina, fotobranchens största utställningsmässa, som avhålls från den 20 till 25 september i Köln, igen vara representerat med ett av de största stånden och visa fram talrika innovativa produkter. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till att besöka CEWE i sal 4.2 i Köln Mässcenter!

Resultat efter affärsområden

 

CEWE

Enhet

K2-2015

K2-2016

H1-2015

H1-2016

(1) Fotofinishing

 

 

 

 

 

     Digitalfoton

Milj. st.

418,4

427,2

868,9

898,8

     Analogfoton

Milj. st.

18,7

14,7

32,8

25,5

     Foton totalt

Milj. st.

437,1

441,9

901,7

924,3

     CEWE FOTOBOK

Tsd. st.

1.120,2

1.196,7

2.279,9

2.474,4

     Omsättning

Milj. euro

72,6

81,1

148,1

166,6

     EBIT

Milj. euro

-2,1

-0,6

-2,9

+0,7

          Restaureringskostnader

Milj. euro

0,0

-0,2

-0,4

-0,2

          Intäkt USA-Internetaktivitet

Milj. euro

0,0

0,0

0,0

0,4

          Goodwill-nedskrivning UK

Milj. euro

0,0

-0,9

0,0

-0,9

     EBIT före särutgifter

Milj. euro

-2,1

0,5

-2,5

1,4

(2) Detaljhandel

 

 

 

 

 

    Omsättning

Milj. euro

15,1

14,5

28,5

27,3

     EBIT

Milj. euro

-0,2

0,0

-1,3

-0,4

         Restaureringskostnader

Milj. euro

0,0

0,0

-0,6

0,0

     EBIT före särutgifter

Milj. euro

-0,2

0,0

-0,7

-0,4

(3) Kommersiellt onlinetryck

 

 

 

 

 

    Omsättning

Milj. euro

18,4

20,7

36,3

41,4

     EBIT

Milj. euro

-0,9

0,3

-2,2

0,8

CEWE-koncernen

 

 

 

 

 

    Omsättning

Milj. euro

106,1

116,8

212,9

236,0

     EBIT

Milj. euro

-3,6

-0,9

-7,1

0,0

         Särutgifter

Milj. euro

0,0

-1,1

-1,0

-0,7

     EBIT före särutgifter

Milj. euro

-3,6

0,2

-6,1

-0,7

     EBT

Milj. euro

-3,7

-1,0

-7,4

-0,2

     Resultat efter skatt

Milj. euro

-2,4

-0,7

-6,1

-0,1

 

Förklaringar till tabellen ”Resultat efter affärsområden”

(1)                 Fotofinishing: Produktion och drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER och enskilda (analoga och digitala) foton samt andra fotoprodukter.

(2)                 Detaljhandel: Handel med fotohårdvara som t.ex. kameror och objektiv i Norge, Sverige, Polen, Tjeckien och Slovakien.

(3)                 Kommersiellt onlinetryck: Produktion och drift av kommersiella tryckeriprodukter från de online tryckportalerna, t.ex. CEWE-PRINT.DE, Saxoprint och Viaprinto.

Procentavvikelser är uträknade med precisa värden.

www.cewefotobok.se

Kategori: Uncategorized.


Med CEWE på öppet hav – fototips till seglatsen

 

 • Så får du skarpa foton när du är till havs
 • Polarisationsfilter gör dina foto bilder vid havet ännu bättre
 • Återupplev alla dom härliga stunderna med en CEWE fotobok

Stora vågor och äventyrliga solnedgångar på öppet hav. Seglare och andra vattensportsutövare är välsignat med alla dom fantastiska upplevelser man kan tänka sig. Båtens gungning och den råa vinden ställer särskilda krav till både människor och material. CEWEs fotoexpert, Robert Geipel ger dig goda råd och att fånga seglatsens unika ögonblick.

Så får du perfekt skärpa i dina bilder
Ju högre vågor, ju större utmaning är det för dig att undvika få oskarpa foton. I sådana situationer bör du välja den kortaste möjliga slutartid från 1/250 sekunder för att fånga rörelserna. Kamerans sportsfunktion kan också hjälpa dig med att få skarpa foton. Om du vill ha hela effekten av vättenstänket med, ska du välja en ännu kortare slutartid. Vid 1/1000 till 1/1800 blir vattendropparna knivskarpa, och detsamma blir slutresultatet. Robert Geipel vet vad du ska göra för att fånga motivet som är i rörelse. ”Ställ in kamerans självutlösare och välj exponeringstid på mellan 1/8 och 1/60 sekunder. Om du då följer motivets rörelse blir resultatet ett vackert lite suddigt foto.”

Motiv utan gränser
Den tillsynes oändliga horisonten har en särskild fasinerande verkning när du tar foto på öppet hav. Vid sådana motiv behövs symmetri för att skapa ro i bilden. Är solen på väg ner blir resultatet ett romantiskt och känslosamt foto. Genom att spela med utraditionella synvinklar får du vackrare och mera varierande foton. Också det har Robert Geipel att trick till: ”Motivet blir än mer dynamisk, om kameran hålls lite snett i en vinkel på ca 30 grader. Just när en båt ligger snett gör det att fotot blir extra dramatisk”. Försök gärna att ändra position av din kamera. Om du tar en bild i vattennivån och sen hållar kameran över huvedet, så du fångar motivet från ett högre perspektiv. Resultatet blir två foton med olika effekt.

Polarsationfilter ger himlen det rätta ljuset
Motljus är vackert. Bländskydd eller avskärmning med handen förhindrar att få ljustrålarna direkt in i objektivet. Ett polarisationsfilter minimerar reflexer av blanka ytor som till exempel vatten och glas. När solen skiner, förstärker filtret också himlens blåa färg, så att det blir mörkare djupare.

Återupplev alla ögonblick med en CEWE FOTOBOK
Gläd dig själv, dina vänner och familj med att samla dina bästa foton från dina upplevelser på havet i en CEWE FOTOBOk. Ju mer du experimenterar med kameran ombord på båten, ju fler fasinerande foton har du att välja mellan efteråt. När du skall designa din fotobok skall du vara uppmärksam på att landskapsmotiv verkligen kommer till sin rätt på stora ytor. En CEWE fotobok storpanorama ger dina naturfoton denna plats. Skepps och havsmotiv på en hel dubbelsida får läsarna att känna att dom själva är ombord, omgiven av sol, vind och hav.

Du hittar mera information och inspiration på www.cewefotobok.se
Cewe fotobok fås till exempel i formatet stor panoram (28 * 21) til vägledande forsäljningspris från 255,00,- kr

Kategori: Uncategorized.

Tags: .


CEWE med tillväxt i första kvartalet

 

 • Koncernens omsättning har stigit med 11,6 % till 119,2 milj. euro
 • Kraftig tillväxt inom affärsområdena fotofinishing och kommerciellt onlinetryck
 • För första gången i företagets historia: Positiv EBIT i första kvartalet
 • ROCE når 19,2 % (k1 2015: 16,9 %)

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har för första gången i företagets historia uppnått ett positivt koncernresultat i första kvartalet. Med en omsättning, som har stigit med 11,6 % till 119,2 milj. euro, har EBIT blivit förbättrad från -3,5 milj. euro till +0,9 milj. euro. I budgetkvartalet har EBIT efter ränta och innan särskilda kostnader stigit från förra årets -2,5 milj. euro till +0,5 milj. euro (förra året uppstod 1,0 milj. euro i omstruktureringskostnader, i aktuella första kvartalet var det däremot en extraintäkt för försäljning av en mindre US-internetaktiv för 0,4 milj. euro). Resultatet efter skatt nådde 0,6 milj. euro (k1 2015: -3,6 milj. euro). Affärsområdet fotofinishing (+13,2 %) och kommerciellt onlinetryck (+14,3 %) har i den förbindelsen visat en tydlig stigning i omsättning. På grund av det starka första kvartalet bekräftar CEWE prognosen för 2016, där företaget eftersträvar en EBIT på mellan 38 milj. euro och 44 milj. euro (2015: 36,8 milj. euro). Administrerande direktör Rolf Hollander säger: ”Vi profiterar tydligt på styrkan av våra brands, som har uppnått en brand awareness på 70 % i Tyskland. Med 41,2 milj. euro bekräftar vår 12-månaders-EBIT dessutom vårt årsmål”. Hollander ger den ihållande förskjutningen av efterfrågan en del av äran för tillväxten i första kvartaler: ”Om vi säger att sommaren var primus motor för årsomsättningen då det analoga fotografiet användes, så förlorar andra och tredje kvartalet nu rollen som primus motor. Särskilt fjärde kvartalet med julhandeln och nu även första kvartalet har i högre grad börjat ta över denna uppgift – vilket resultatet för första kvartal 2016 även tydligt visar”.

Fotofinishing har stigit med 13,2 % till 85,5 milj. euro och har därmed uppnått ett positivt resultat
Inom affärsområdet fotofinishing har CEWE uppnått ett omsättningsplus på 13,2 % och tjänat in en omsättning på 85,5 milj. euro. Kvartalsresultatet blev alltså förbättrat på grund av omsättningstillväxten och en högre andel av produkter med mervärde: Med en EBIT efter skatt på 0,9 milj. euro (inkl. försäljningen av en mindre US-internetaktiv ligger EBIT på 1,3 milj. euro) kunde fotofinishing för första gången i företagets historia notera sig ett positivt resultat i första kvartalet. Utöver den ihållande tillväxten av CEWE FOTOBOKEN (+10,2 % till 1,278 milj. böcker) har även CEWEs brands CEWE KALENDER, CEWE CARDS och CEWE VÄGGBILDER bidragit till omsättningstillväxten. De har fått omsättningen per foto att stiga med 9,0 % från 16,25 eurocent i första kvartalet av 2015 till 17,72 eurocent i första kvartalet 2016. I första kvartalet 2016 var 98 % av alla foton digitala, och 75 % av alla digitala foton blev beställda över internet.

Kommerciellt onlinetryck växer med 14,3 % och uppnår för första gången ett positivt resultat
Kommerciellt onlinetryck har vuxit snabbare än förra årets kvartal (+9,5 %) och snabbare än hela förra året sammanlagt (+10,4 %), vilket ökade omsättningen i första kvartalet 2016 med 14,3 % till 20,4 milj. euro. Samtidigt uppnådde affärsområdet med 0,5 milj. euro för första gången en positiv EBIT (-1,3 milj. euro i första kvartalet 2015). Detta bekräftar därmed också målsättningen om att nå ett positivt resultat för hela år 2016 inom tillväxtområdet.

Detaljhandeln uppnår igen ett förbättrat resultat
Repositioneringen av detaljhandeln fungerar: Omsättningen har på ett valutakorrigerat underlag i första kvartal 2016 igen visat en lätt stigning på 0,4 % till 13,5 milj. euro. På grund av negativa valutaeffekter särskilt i Norge har omsättningen i detaljhandeln dock upplevt en försämring på totalt -4,4 % till 12,8 milj. euro. EBIT på affärsområdet detaljhandel har blivit förbättrat med +0,7 milj. euro till -0,4 milj. euro (k1 2015: -1,1 milj. euro). Korrigerat för förra årets omstruktureringskostnader på -0,6 milj. euro steg EBIT efter ränta med cirka +0,2 milj. euro.

ROCE har stigit till 19,2 %
Egenkapitalkvoten steg per 31 mars 2016 till 61,7 % (31 mars 2015: 60,7 %). Samtidigt förbättrades kapitalräntabiliteten: Även om den genomsnittliga capital employed steg till 215,0 milj. euro (k1 2015: 196,9 milj. euro), steg return on capital employed (ROCE) från 16,9 % till 19,2 %, då EBIT i ett 12-månadersperspektiv har stigit från 33,2 milj. euro till 41,2 milj. euro. ”Vi har möjlighet att både utveckla våra tillväxtområden och att erbjuda aktionärerna en stadigt växande dividend med vår stabila finansposition och höga inköpskraft”, förklarar ekonomidirektör Olaf Holzkämpfer. Styrelse och ledning kommer på generalförsamlingen den 1 juni 2016 för sjunde gången i rad föreslå aktionärerna en dividendstigning till 1,60 euro per aktie.

Mål för 2016 bekräftas: Inköpskraft och dividend ska fortsätta stiga
På grund av den positiva utvecklingen i första kvartalet och förväntningen om ett åter förstärkt säsongsklimax i fjärde kvartalet bekräftar CEWE årsmålen: 2016 ska koncernens omsättning på alla affärsområden stiga en smula från förra årets 554,2 milj. euro till mellan 555 milj. euro och 575 milj. euro. Omsättningen inom affärsområdet fotofinishing ska visa en stabil till lätt stigande utveckling, affärsområdet detaljhandeln en någorlunda konstant omsättning och kommerciellt onlinetryck en fortsatt omsättningsstigning.

Efter affärsområdet kommerciellt onlinetryck nådde 77,8 milj. euro  2015 (+10,4 %) menar ledningen att en omsättning på cirka 86,0 milj. euro  2016 är realistisk. CEWE bekräftar också målet om att kommerciellt onlinetryck 2016 ska uppnå ett positivt resultatbidrag. Koncern-EBIT ska ligga mellan 38 milj. euro och 44 milj. euro, EBT mellan 37 milj. euro och 43 milj. euro och resultatet efter skatt och avgifter mellan 25 milj. euro och 29 milj. euro. I förhållande till målen för 2015 svarar detta till en förhöjning av EBT-målen med cirka 6 milj. euro.

Samtidigt bekräftar ledningen målsättningen om att även i de kommande åren kommer öka dividenden

Resultat efter affärsområden i första kvartal 2016

CEWE

Enhet

K1-2015

K1-2016

Avvikl. %

Avvikl. avsatt.

(1) Fotofinishing

 

 

 

 

 

     Digitalfoton

Milj. st

450,5

471,6

4,7 %

21,0

     Filmfoton

Milj. st

14,1

10,8

-23,4 %

-3,3

     Foton totalt

Milj. st

464,6

482,4

3,8 %

17,8

     CEWE FOTOBOK

Tusen st

1.159,7

1.277,7

10,2 %

118,0

     Omsättning

Milj. euro

75,5

85,5

13,2 %

10,0

     EBIT

Milj. euro

-0,8

1,3

2,1

     Omstruktureringskostnader

Milj. euro

-0,4

0,0

0,4

     Intäkt av US-internetaktiv

Milj. euro

0,0

0,4

0,4

     EBIT före särskilda utgifter

Milj. euro

-0,4

0,9

1,3

(2) Detaljhandel

 

 

 

 

 

     Omsättning

Milj. euro

13,4

12,8

-4,4 %

-0,6

     EBIT

Milj. euro

-1,1

-0,4

65,2 %

0,7

     Omstruktureringskostnader

Milj. euro

-0,6

0,0

0,6

     EBIT före särskilda utgifter

Milj. euro

-0,6

-0,4

31,0 %

0,2

(3) Kommerciellt onlinetryck

 

 

 

 

 

     Omsättning

Milj. euro

17,9

20,4

14,3 %

2,5

     EBIT

Milj. euro

-1,3

0,5

1,8

Koncernen CEWE

 

 

 

 

 

     Omsättning

Milj. euro

106,8

119,2

11,6 %

12,4

     EBIT

Milj. euro

-3,5

0,9

4,4

     Särskilda utgifter

Milj. euro

-1,0

0,4

1,4

     EBIT före särskilda utgifter

Milj. euro

-2,5

0,5

3,0

     EBT

Milj. euro

-3,7

0,8

4,5

     Resultat efter skatt

Milj. euro

-3,6

0,6

4,2

 

Förklaring till tabellen ”Resultat efter affärsområden”

(1) Fotofinishing: Produktion och drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER CEWE VÄGGBILDER samt enskilda (analoga och digitala) foto och andra fotoprodukter.

(2) Detaljhandel: Handel med fotohardware som till exempel kameror och objetiv i Norge, Sverige, Polen, Tjeckien och Slovakien.

(3) Kommerciellt onlinetryck: Produktion och drift av kommerciella trycksaker på de online tryckportalerna, till exempel CEWE-PRINT.de, Saxoprint och Viaprinto.

Procentavvikelser är i grunden uträknade med de exakta värdena.

Kategori: Pressen.

Tags: , .


Säg tack till mamma med personliga fotopresenter på Mors Dag

 

Den sista söndagen i maj är det återigen tid att säga officiellt tack och visa våra mammor hur mycket de betyder för oss – oavsett hur gamla vi är. Mamma brukar som tradition få en bukett blommor eller choklad, som snabbt är borta igen. Med personliga fotopresenter från CEWE kan du designa Mors Dag-presenter, som din mamma aldrig kommer att glömma.

Fotopresenter som tas fram om och om igen
Med en CEWE FOTOBOK kan du med dina egna foton visa din mamma hur mycket hon betyder för dig. En mer personlig present finns nästan inte. Du har oändliga möjligheter när du ska designa din CEWE FOTOBOK. Börja med att bestämma dig för ett tema. Det kan t.ex. vara foton från din barndom och till idag, foton från den senaste semestern, från jul eller andra gemensamma upplevelser som ni har haft. Med en QR-kod kan du sätta in små videosekvenser som kompletterar dina foton. En rolig idé är att skriva små texter som förklarar det som händer på bilderna. På det sättet glömmer ni aldrig upplevelserna som ni har haft tillsammans och din mamma får en fotopresent som hon tar fram om och om igen.

CEWE FOTOBOKEN fås i flera olika varianter t.ex. i formatet mini från 99,00 kr. (vejl. pris).

En annan idé till en personlig fotopresent till världens bästa mamma är en fotokalender med 12 foton av hennes små guldklimpar. Piffa upp kalendern genom att skriva in små presenter varje månad. Den ena månaden kan det vara att mamma får en hemmalagad brunch, en annan ger kanske en wellnessresa, en tredje månad får hon kanske extra hjälp till det husliga. På det sättet påminner du din mamma gång på gång om hur mycket hon betyder för dig. Du väljer själv vilken månad kalendern ska starta i, så den kan användas meddetsamma.

CEWE KALENDER fås i flera olika varianter t.ex. i formatet A4 från 44,00 kr. (vejl. pris).

Små fotopresenter ger stor glädje
Det finns inget mysigare än att sitta inomhus en regnig dag med en kopp varm choklad och ett spel tillsammans med mamma. Finns det mindre barn i familjen är en trevlig present till Mors Dag därför ett pussel eller memory med en bild av hela familjen på. Små barn tycker också att det är roligt att göra deras egna presenter. En säker succé är därför personliga foton som blir klippta i hjärtformer och klistrat på ett rött hjärtformat papper. Sätt ev. en tråd i hjärtana och häng upp dem på en gren eller uppslagstavlan. Så har du en personlig dekoration till hemmet som garanterat ger ett leende på läppen varje gång din mamma tittar på den. Du kan även välja att framkalla dina foton som Retro Prints. Retro Prints ger dig möjlighet att skriva en personlig hälsning under fotot samtidigt som de ger hemmet en modern look. De kan t.ex. sättas upp på väggen i form av ett hjärta, så att det är det första mamma ser när hon vaknar på morgonen.

Pussel fås från 99,00 kr. (vejl. pris)
Foto-memo fås från 199,00 kr. (vejl. pris)
Bilder kan framkallas för 0,99 kr. pr. st. (vejl. pris)
Retro Prints fås i set med 16, 24 och 32 st. från 159,00 (vejl. pris)

Stora ögonblick förtjänar stora format
Har din mamma stora tomma väggar därhemma, eller är det bara dags att få upp något annat? Så är den perfekta Mors Dag-presenten en CEWE VÄGGBILD med ditt foto. Det kan t.ex. vara en gemensam bild som ni har tagit på en resa eller kanske ett foto av hennes små guldklimpar. En annan rolig idé är att beställa din CEWE VÄGGBILD som flerdelat motiv. Då kan du antingen dela upp ditt foto i flera delar eller välja olika motiv. Olika motiv kan t.ex. vara på barnen som visar hur de har utvecklat sig från att vara bebisar till unga människor.

CEWE VÄGGBILDER på alu-platta fås från 169,00 (vejl. pris)

Har du inte möjlighet att vara hemma hos din mamma på Mors Dag, så förtvivla inte. Med CEWE FOTOBOK-appen kan du snabbt och enkelt skicka ett vykort med din egen bild till din mamma. Det är ett kärleksfullt sätt att visa att du fortfarande tänker på henne, även om du inte kunde vara hemma hos henne.

Få mycket mer inspiration på vår temasida: Fotoidéer på Mors Dag och vår hemsida www.cewe.se.

Säg tack med en CEWE FOTOBOK

Säg tack med en CEWE FOTOBOK

CEWE Pussel Mors Dag

Säg tack til mamma med ett CEWE pussel

Kategori: Pressen.

Tags: , .


CEWE kommer även öka köpkraften 2016

 

 • Alla affärsmål för 2015 har uppnåtts
 • ROCE har stigit till 17,4 %
 • CEWE med egenkapitalkvot på 52,7 % i slutet av 2015
 • CEWE går efter den sjunde dividendstigningen i rad: 1,60 euro per aktie
 • Spännvidden för EBIT-målen 2016 har satts upp med sex milj. euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har under räkenskapsåret 2015 nått samtliga affärsmål. Styrelsen kommer på generalförsamlingen rekommendera aktionärerna att öka dividenden för sjunde gången i rad. Företaget eftersträvar under 2016 igen en intäktsorienterad tillväxt. Styrelsen förväntar ett högre avkast på alla resultat före skatt. Det ska både köpkraften i fotofinishing, men också ett positivt resultat i det tillväxtstarka kommerciellt onlinetryck och detaljhandeln, bidra till. Det meddelade CEWE på en konferens för finanspressen och analytikerna i Frankfurt am Main. ”Vi har satt oss för att fortsätta med att förstärka märket CEWE, att påskynda innovationen på våra nuvarande affärsområden, att öppna upp för nya affärsområden med begränsad risk och även framöver att ge våra aktionärer del i de växande intäkterna”, säger Rolf Hollander, styrelseordförande för CEWE Stiftung & Co. KgaA.

Kunderna är mer och mer medvetna i deras val av CEWEs märken
Omsättnigen har under 2015 stigit till 554,2 milj. euro (2014: 523,8 milj. euro) och har därmed tydligt överstigit målet på mellan 515 milj. euro och 535 milj. euro. ”Vi har både profiterat av vårt växande produktsortiment och i stigande grad även av våra lättigenkänneliga produkter. Kunderna går mer och mer medvetet efter CEWEs kvalitet”, understryker Hollander.

Ovanligt hög stigning av EBIT
Resultatet före räntor (EBIT) har under räkenskapsåret 2015 stigit med 13,0 % till 36,8 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro; EBIT-mål 2015: 32 milj. euro till 38 milj. euro). Korrigerat för engångskostnader som restaurering och goodwill-avskrivning på totalt 3,6 milj. euro har EBIT ändå passerat 40 milj. euro. Resultatet efter skatt har stigit från 21,4 milj. euro till 22,7 milj. euro (mål: 20 milj. euro till 24 milj. euro). Resultatet per aktie har vuxit till 3,24 euro, varför den träffade inom målet på mellan 2,87 euro och 3,45 euro (2014: 3,07 euro). Även avkastet på det använda kapitalet ROCE har återigen blivit bättre och nådde 2015 17,4 % (2014: 16,8 %). Styrelsen har, baserat på den positiva resultatutvecklingen och en solid egenkapitalkvot på 52,7 % (2014: 51,1 %), beslutat att de på generalförsamligen den 1 juni 2016 kommer rekommendera aktionärerna en dividend för räkenskapsåret 2015 på 1,60 euro per aktie (föregående år: 1,55 euro per aktie). Därmed går CEWE efter den sjunde dividendstigningen i rad. Med den rekommenderade dividenden eftersträvar aktionärerna baserat på årsslutkursen 2015 en dividendenrendite på 2,9 %.

CEWE ökar omsättningen i fjärde kvartalet med 10,8 procent
Under 2015 fortsätter tendensen med att förskjuta säsongen till fjärde kvartalet. I många år har CEWE uppnått en stadigt växande andel av omsättning och avkast i julkvartalet. Medan resultatet före räntor (EBIT) under de tre första kvartalen fortfarande låg på -4,2 milj. euro, bidrog årets sista kvartals starka julhandel med en omsättning på 215,8 milj. euro, en stigning på omkring 10,7 %. EBIT steg under fjärde kvartalet med 9,9 % till 41,0 milj. euro (K4 2014: 37,3 milj. euro). Således tjänade CEWE cirka 38,9 % av den totala årsomsättningen och mer än 112 % av avkastet under det viktiga fjärde kvartalet. Som under föregående år har produkter som CEWE FOTOBOK, CEWE KALENDER, CEWE CARDS och CEWE VÄGGBILDER varit den viktigaste drivkraften för omsättningen. Omsättningen per foto har stigit med 10,6 %, från 20,44 eurocent i samma kvartal förra året till 22,6 eurocent. Under den bästa veckan av december kom mer än en tredjedel av all bilddata bearbetat av CEWE från mobila apparater.

Kärnområdet fotofinishing ökar omsättning och avkast
CEWEs största affärsområde har överstigit förväntningarna under räkenskapsåret 2015: Med 414,9 milj. euro har omsättningen stigit med 7,5 % i förhållande till året innan. Med ett värde på 40,4 milj. euro översteg EBIT i samband med detta talet från förra året med 1 milj. euro – innan särskilda utgifter ändå med 4,0 milj. euro. I detaljhandeln lyckades CEWE vända den negativa utvecklingen: Med en förväntad omsättningstillbakagång till 60,8 milj. euro (2014: 67,3 milj. euro) på grund av repositioneringen i Polen uppnådde CEWE innan omstruktureringskostnader ett utjämnat EBIT på 0,1 milj. euro efter en förlust förra året på -2,9 milj. euro. Däremot gick kommerciellt onlinetryck fram som förväntat, nämligen med 10,4 % till 77,8 milj. euro. Det starka affärsområdet nådde breakeven ett år tidigare än förväntat och stärkte EBIT med 1,9 milj. euro. Korrigerat för utgifter från köpsprisallokationen från övertagandet av Saxoprint (2,1 milj. euro) nådde EBIT upp på 1,2 milj. euro.

EBIT-mål 2016: + 6 milj. euro
Vid oförändrade omsättningsavgifter på fotoböcker i Tyskland och Österrike ska koncernens omsättning under 2016 i genomsnitt stiga en smula från 554,2 milj. euro 2015 till mellan 555 milj. euro och 575 milj. euro. Dessutom ska omsättningen i fotofinishing utveckla sig stabilt till lätt stigande; affärsområdet detaljhandel ska ge en någorlunda konstant omsättning. Kommerciellt onlinetryck ska fortsätta sin stigning. Efter att ha nått upp på 77,8 milj. euro  2015 (+10,4 %), siktar ledningen mot en omsättningsstigning i kommerciellt onlinetryck på cirka 86 milj. euro. Samtidigt med detta bekräftar CEWE målet att under 2016 få ett positivt resultat i kommerciellt onlinetryck. EBIT ska vid oförändrade omsättningsavgifter 2016 ligga mellan 38 milj. euro och 44 milj. euro, EBT mellan 37 milj. euro och 43 milj. euro och resultatet efter skatt på 25 milj. euro till 29 milj. euro. Detta motsvarar en stigning i EBIT-målet med omkring 6 milj. euro i förhållande till målen för 2015.

Resultat efter affärsområden

CEWE

Enhet

K4 2014

K4 2015

2014

2015

(1)   Fotofinishing

Digitalfoton

Antal i milj.

745,6

761,2

2.203,9

2.164,1

Foton från film

Antal i milj.

17,8

14,5

88,6

70,7

Foton totalt

Antal i milj.

763,4

775,7

2.292,5

2.234,8

CEWE FOTOBOK

Antal i tusen

2.255,7

2.385,1

5.928,7

6.047,9

Omsättning

Milj. euro

156,0

175,3

386,0

414,9

EBIT

Milj. euro

39,4

39,3

39,4

40,4

EBIT-marginal

%

25,4

22,4

10,2

9,7

(2)   Detaljhandel

Omsättning

Milj. euro

18,3

17,3

67,3

60,8

EBIT

Milj. euro

-1,5

0,9

-2,9

-0,4

EBIT-marginal

%

-8,0

5,2

-4,4

-0,7

(3)   Kommerciellt onlinetryck

Omsättning

Milj. euro

20,5

22,8

70,5

77,8

EBIT

Milj. euro

-0,3

1,6

-2,9

-0,9

EBIT-marginal

%

-1,3

7,0

-4,1

-1,2

CEWE Koncernen

Enhet

K4 2014

K4 2015

2014

2015

Omsättning

Milj. euro

194,8

215,8

523,8

554,2

EBIT

Milj. euro

37,3

41,0

32,6

36,8

EBIT-marginal

%

19,2

19,0

6,2

6,6

EBT

Milj. euro

37,2

41,1

31,5

36,3

Förklaring till tabellen ”Resultat efter affärsområden”

(1)       Fotofinishing: Produktion och drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER och enskilda (analoga och digitala) foton samt andra fotoprodukter.

(2)       Detaljhandel: Handel med foto-hårdvara som t.ex. kameror och objektiv i Norge, Sverige, Polen, Tjeckien och Slovakien.

(3)       Kommerciellt onlinetryck: Produktion och drift av kommerciella tryckerivaror från de online tryckportalerna, t.ex. CEWE-PRINT.de, saxoprint.de och viaprinto.de.

Hela år 2015 i jämförelse med föregående år och med målen för respektive 2015 och 2016

CEWE

Enheter

2014

Mål 2015

Nått 2015

Mål 2016

Digitalfoton

Antal i mia.

2,2

2,10 – 2,15

2,16

2,05 – 2,15

Foton från film

Antal i mrd.

0,09

0,065 – 0,070

0,07

0,050 – 0,055

Foton totalt

Antal i mrd.

2,29

2,17 – 2,22

2,23

2,10 – 2,21

CEWE FOTOBOK

Antal i milj.

5,9

6,0 – 6,1

6,0

6,10 – 6,15

Omsättning

Milj. euro

523,8

515 – 535

554,2

555 – 575

EBIT

Milj. euro

32,6

32 – 38

36,8

38 – 44

EBIT-marginal

%

6,2

-

6,6

 

EBT

Milj. euro

31,5

30 – 36

36,3

37 – 43

Resultat efter skatt

Milj. euro

21,4

20 – 24

22,7

25 – 29

Resultat per aktie (utspätt)

Euro/aktie

3,07

2,87 – 3,45

3,24

3,53 – 4,10

 

Fjärde kvartal 2015

CEWE

Enheter

K4 2014

K4 2015

Avvik. %

Avvik. abs.

Digitalfoton

Antal i milj.

745,6

761,2

2,1

15,6

Foton från film

Antal i milj.

17,8

14,5

-18,5

-3,3

Foton totalt

Antal i milj.

763,4

775,7

1,6

12,3

CEWE FOTOBOK

Antal i milj.

2,3

2,4

5,7

0,1

Omsättning

Milj. euro

194,8

215,8

10,8

21,0

EBIT

Milj. euro

37,3

41,0

9,9

3,7

EBT

Milj. euro

37,2

41,1

10,5

3,9

Resultat efter skatt

Milj. euro

25,9

26,1

1,0

0,2

Procentavvikelser är generellt uträknade med de precisa talen.

Kategori: Pressen.

Tags: , .


CEWE med den sjunde dividendstigningen i rad

 

 • Styrelsen föreslår en dividendstigning på 1,60 euro per aktie
 • Dividendutdelning på 2,9 % baserat på årets slutkurs från 2015
 • Alla affärsmål för 2015 har uppnåtts

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) presenterar den sjunde dividendstigningen i rad för sina aktionärer. Efter ett lyckat räkenskapsår, där företaget har nått alla affärsmål, kommer styrelsen på generalförsamlingen den 1 juni 2016 rekommendera en dividend för räkenskapsåret 2015 på 1,60 euro per aktie (+ 5 eurocent per aktie i förhållande till föregående år). ”Vår intjäningsförmåga och solida balans har för sjunde året i rad möjliggjort en absolut stigande dividend”, säger Oluf Holzkämper, ekonomichef i CEWE.

Alla tre affärsområden har bidragit till den positiva utvecklingen
Företagets omsättning steg efter ett bra julkvartal med 5,8 % till 554,2 milj. euro (2014: 523,8 milj. euro) och översteg därmed målet på 515 milj. euro till 535 milj. euro. Resultatet före ränta (EBIT) har visat en ovanlig stigning på 13 % till 36,8 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro; EBIT-mål 2015: 32 milj. euro till 38 milj. euro). Korrigerat för engångsutgifter som restaurering och goodwill-nedskrivningar på totalt 3,6 milj. euro ville EBIT ändå ha legat över de 40 milj. euro. Resultatet efter skatt har stigit från 21,4 milj. euro till 22,7 milj. euro (mål: 20 milj. euro till 24 milj. euro). Även resultatet per aktie träffade med 3,24 euro målet på mellan 2,87 euro och 3,45 euro (2014: 3,07 euro). Alla tre strategiska affärsområden har bidragit till den positiva resultatutvecklingen”, säger Rolf Hollander, styrelseordförande för CEWE Stiftung & Co. KgaA. Affärsområdet ”fotofinishing” bekräftar de senaste årens positiva utveckling, då detta område ännu en gång har gått mer fram än förväntat. ”Våra solida investeringar i marknadsföring, vår ihållande produktinnovation och stigande andel av värdetillväxten är en hjälp för våra handelspartners och ger oss en bra avkastning”, förklarar styrelseordföranden. CEWE FOTOBOKEN har även 2015 varit den långt viktigaste produkten. Men även i kommerciellt onlinetryck och i detaljhandeln ”har våra förväntningar blivit uppfyllda med den tydliga resultatframgången”. Det är inte bara detaljhandelsegmentet, som efter repositioneringen, åter har kommit i tillväxt. Hollander: ”Kommerciellt onlinetryck har med den ihållande tillväxten ändå överstigit break-even ett år tidigare än planerat”.

Aktionärer har under 2015 uppnått ett avkast på 9,0 %
CEWE-aktien kunde på basis av årsslutkursen 2014 (51,51 euro) fram till slutet av december 2015 notera sig för en tillväxt på 3,10 euro till 54,61 euro (+ 6,0 %). Inklusive dividenden, som blev utbetalt i räkenskapsåret 2014, låg CEWE-aktionärernas utdelning på 9,0 % i 2015.

Med den aktuella dividenden på 1,60 euro per aktie uppnår aktionärerna på basis av årsslutkursen 2015 dessitom en dividendutdelning på 2,9 %.

CEWE presenterar den fullständiga årsuppgörelsen på press- och analyskonferensen den 23 mars 2016 i Frankfurt.

År 2015 i jämförelse med året innan

CEWE Enhed 2014 Mål 2015 Uppnått i 2015
Digitalfoton Milj. st 2,2 2,10-2,15 2,16
Filmfoton Milj. st 0,09 0,065-0,070 0,07
Foton totalt Milj. st 2,29 2,17-2,22 2,23
CEWE FOTOBOK Milj. st 5,9 6,0-6,1 6,0
Omsättning Milj. euro 523,8 515-535 554,2
EBIT innan särskilda utgifter* Milj. euro 32,6 - 40,4
EBIT-margin innan särskilda utgifter * % 6,2 - 7,3
EBIT Milj. euro 32,6 32-38 36,8
EBIT-margin % 6,2 - 6,6
EBT Milj. euro 31,5 30-36 36,3
Resultat efter skatt Milj. euro 21,4 20-24 22,7
Resultat per aktie Euro/aktie 3,07 2,87-3,45 3,24

 

Fjärde kvartal 2015

CEWE Enhed K4 2014 K4 2015 Avvik. % Avvik. abs.
Digitalfoton Milj. st 745,6 761,2 2,1 15,6
Filmfoton Milj. st 17,8 14,5 -18,5 -3,3
Foton totalt Milj. st 763,4 775,7 1,6 12,3
CEWE FOTOBOK Milj. st 2,3 2,4 5,7 0,1
Omsättning Milj. euro 194,8 215,8 10,8 21,0
EBIT innan särskilda utgifter* Milj. euro 37,3 43,6 16,8 6,3
EBIT-margin innan särskilda utgifter * % 19,2 20,2
EBIT Milj. euro 37,3 41,0 9,9 3,7
EBIT-margin % 19,2 19,0    
EBT Milj. euro 37,2 41,1 10,5 3,9
Resultat efter skatt Milj. euro 25,9 26,1 1,0 0,2

 *Restaureringskostnader från första kvartalet 2015 samt goodwill-nedskrivningar visas som särskilda utgifter. Procentavvikelser är grundläggande uträknat med de precisa talen.

Kategori: Pressen.

Tags: .


CEWE nådde verksamhetsmålen för 2015

 

 • Produkten CEWE FOTOBOK lyckades med både omsättnings- och intäktsstigning ännu en gång att förstärka julkvartalet
 • EBIT steg i 2015 med 13,0 % till 36,8 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro)
 • Betydlig intäktsstigning för alla affärsområden
 • Kommerciellt onlinetryck uppnår operativt nollresultat tidigare än förväntat

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) nådde omsättnings- och resultatmålen för affärsåret 2015. Omsättningen har enligt de preliminära beräkningarna stigit med 5,8 % till 554,2 milj. euro (2014: 523,8 milj. euro; omsättningsmål 2015: 515 till 535 milj. euro). Resultatet före ränta (EBIT) visar en ovanligt hög stigning på 13 % till 36,8 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro; EBIT-mål 2015: 32 till 38 milj. euro). Korrigerat för engångsutgifter som omstruktureringsutgifter och en goodwill-nedskrivning på totalt 3,6 milj. euro skulle EBIT ändå ha överträffat de 40 milj. euro. ”Alla tre strategiska affärsområden har i förhållande till rentabiliteten visat en markant förbättring i 2015. Investeringarna i CEWE, i vårt varusortiment inom området ”fotofinishing” och i tillväxtsegmentet kommerciellt onlinetryck, har gett lika bra utdelning som vår repositionering i detaljhandeln”, säger Rolf Hollander, styrelseordförande i CEWE Stiftung & Co. KGaA. För första gången – och ett år tidigare än förväntat – har det snabbt växande affärsområdet kommerciellt onlinetryck, liksom detaljhandelssegmentet, nått nollresultatet.

Fotofinishing har bidragit med 109,8 % till koncern-EBIT
Fotofinishing har som det största affärsområdet igen överträffat föregående år med en omsättningsstigning på 7,5 % till 414,9 milj. euro och en EBIT på 40,4 milj. euro (+2,4 %; före omstruktureringsutgifter och goodwill-nedskrivningar med 43,4 milj. euro, +10,1, %). Den fortsatta innovationen utgjorde även i 2015 fundamentet för den varaktiga affärsframgången: både bredden och kvaliteten i vårt varusortiment och de bra produktions- och leveransutföranden i den dagliga driften har bidragit till framgången. Produkten CEWE FOTOBOK och CEWEs andra märken, som också har blivit annonserad på tv, har med deras höga igenkänningsvärde och fina image ännu en gång varit mycket efterfrågade julklappar. ”Det är inte ovanligt att våra CEWE-fotoprodukter är bland de mest omtyckta julklapparna. Igenkänningsvärdet, som fortsatt växer sig större, och våra CEWE-produkters fina image har säkerställt tillväxten”, förklarar Hollander. Det har CEWEs apps till mobilenheter såsom smartphones och surfplattor bidragit väsentligt till. Även i detaljhandeln har företaget gjort stora framsteg samt både nått en tvåsiffrig tillväxt och en intäktsförbättring i kommerciellt onlinetryck. Således har detaljhandeln bidragit med en resultatförbättring på 2,5 milj. euro och kommerciellt onlinetryck med en EBIT-förbättring på 1,9 milj. euro till intäktsstigningen i koncernen.

Samtliga försäljningsmål nådda – digitalkvot på 98,6 %
CEWE har i 2015 totalt producerat 2,23 mrd. foton. Därmed har CEWE faktiskt överstigit den översta målgränsen på 2,17-2,22 mrd. foton en smula. I talet på 2,16 mrd. digitalfoton (mål: 2,10-2,15 mrd.) står endast 0,07 mrd. filmfoton (mål: 0,065-0,070 mrd.). Digitalkvoten närmar sig med hastiga steg 100 %-märket och låg i 2015 redan på 98,6 %. Den höga volymen av digitalfoton beror främst på försäljning av produkten CEWE FOTOBOK, som har stigit till 6,0 milj. böcker (mål: 6,0-6,1 milj.). Det kunde inte bara ses en stigning av försäljningen, men även i omsättning per bok. Även de övriga märkena som CEWE KALENDER, CEWE CARDS och CEWE VÄGGBILDER har övervägande visat en tvåsiffrig tillväxt. Den större andelen och växande efterfrågan av fotoprodukter av hög kvalitet, som erbjuds som CEWE-märken, har lett till en stigning i omsättningen på +10,3 % till 18,6 eurocent per foto.

Repositioneringen ger åter detaljhandeln tillväxt
Med en omsättning på 60,8 milj. euro nådde detaljhandeln med -0,4 milj. euro ett nästan utjämnat resultat (2014: -2,9 milj. euro.). Detaljhandeln har ännu en gång överstigit det operativa nollresultatet, det vill säga korrigerat för omstruktureringskostnader på 0,6 milj. euro, som i 2015 uppstod i Polen som följd av repositioneringen av detaljhandeln.

Kommerciellt onlinetryck växer igen och blev redan i 2015 operativt profitabel
Även kommerciellt onlinetryck har utvecklat sig anmärkningsvärt positivt och har inte bara visat en omsättningsstigning på 10,4 % till 77,8 milj. euro och en EBIT-förbättring till -0,9 milj. euro (2014: -2,9 milj. euro): korrigerat för den ikke-operativa effekten av inköpsprisallokationen av övertagningen av Saxoprint ligger EBIT i kommerciellt onlinetryck på 1,2 milj. euro. Därmed når kommerciellt onlinetryck nollresultatet ett år tidigare än väntat.

Kommande tillväxtområd följa onlinetrycks modell
”Med det goda resultatet från fotofinishing har vi satt igång vår strategi för acceleration av dynamisk tillväxt inom kommerciellt onlinetryck, samt har vi positionerat oss som en serviceminded kvalitetsleverantör på en attraktiv marknad. Här har vi lyckats skaffa en stabil och växande kundbas som vi kan bygga vidare på i framtiden”, säger Hollander. Segmentet ”övrigt”, där struktur- och sociala kostnader samt fast egenom och andelar i unga företag bokförs, noterade räkenskapsåret 2015 en EBIT på -2,0 milj. euro. ”Vi kommer fortsätta uppbyggningen av framtida affärsområden med kommerciellt onlinetryck som modell och med ett målinriktat intresse i unga företag”, förklarar styrelseordförande.

Alla uppgifter är baserade på preliminära, ännu inte bekräftade resultat. Den fullständiga, bekräftade årsavslutningen för räkenskapsåret 2016 presenterar CEWE på generalförsamlingen i Frankfurt den 23 mars 2016.

2015 totalt jämfört med året innan (preliminära tal)


CEWE-koncernen

Enhet

2014

Mål 2015

Resultat 2015

Digitalfoton

Mrd. st

2,2

2,10-2,15

2,16

Foton från film

Mrd. st

0,09

0,065-0,070

0,07

Foton totalt

Mrd. st

2,29

2,17-2,22

2,23

CEWE FOTOBOK

Milj. Stk.

5,9

6,0-6,1

6,0

Omsättning

Milj. euro

523,8

515-535

554,2

EBIT före oväntade utgifter *

Milj. euro

32,6

-

40,4

EBIT-marginal före oväntade utgifter *

%

6,2

-

7,3

EBIT

Milj. euro

32,6

32-38

36,8

EBIT-marginal

%

6,2

-

6,6

EBT

Milj. euro

31,5

30-36

36,3

Resultat efter skatt

Milj. euro

21,4

20-24

22,7

Resultat pr. aktie (ikke-utspädd)

Euro/aktie

3,08

2,87-3,45

3,24

 

Fjärde kvartalet 2015 (preliminära tal)

 
CEWE-koncernen

Enhet

Q4-2014

Q4-2015

Avvikelse i %

Avvikelse försäljning

Digitalfoton

Milj. st

745,6

761,2

2,1

15,6

Foton från film

Milj. st

17,8

14,5

-18,5

-3,3

Foton totalt

Milj. st

763,4

775,7

1,6

12,3

CEWE FOTOBOK

Milj. st

2,3

2,4

5,7

0,1

Omsättning

Milj. euro

194,8

215,8

10,8

21,0

EBIT före oväntade utgifter *

Milj. euro

37,3

43,6

16,8

6,3

EBIT-marginal före oväntade utgifter *

%

19,2

20,2

EBIT

Milj. euro

37,3

41,0

9,9

3,7

EBIT-marginal

%

19,2

19,0

 

 

EBT

Milj. euro

37,2

41,1

10,5

3,9

Resultat efter skatt

Milj. euro

25,9

26,1

1,0

0,2

* Omstruktureringsutgifter i första kvartalet av 2015 samt goodwill-nedskrivningar tillhör oväntade utgifter

Procentavvikelser är grundläggande uträknat med precisa värden.

 

Kategori: Uncategorized.

Tags: , .


Konfirmation 2016 – Unik konfirmation med personliga fotoprodukter

 

Efter många månaders förberedelser har konfirmandens stora dag äntligen kommit. Trosbekännelsen sitter i ryggraden, festlokalen är dekorerad, maten beställd och kläderna hänger klara på galgen. Här slutar dock likheterna med alla andras festdag. Med fotoprodukter från CEWE har du nämligen möjlighet att göra allt från inbjudningarna till konfirmationsfesten och tackkort helt unika och personliga.   

CEWE CARDS före, under och efter festen
Sätt redan stämningen innan festen med dina inbjudningar. Med CEWE CARDS kan du använda dina egna bilder på dina inbjudningar, och du får otaliga designer och layouter att välja mellan, så att du kan ge dina inbjudningar precis det utseende som du gärna vill ha. Se till att det är en röd tråd före, under och efter festen genom att även designa dina placeringskort, menykort och tackkort med dina egna bilder.

En rolig detalj är att visa konfirmandens resa från bebis till ungdom genom de många korten som hör till konfirmationen. Inbjudningarna har kanske en bebisbild tryckt på, medan placeringskorten har en bild på konfirmanden i dag och tackkorten tillslut en bild på konfirmanden i sina fina konfirmationskläder.

CEWE CARDS fås från vägl. pris 7,40 kr/st. Levereras i set med 10 st inkl. kuvert.

Kreativa idéer till den personliga festen
Ett roligt och annorlunda sätt att göra placeringskort på, som avspeglar den moderna konfirmanden, är att framkalla dina bilder som Retro Prints. Placeringskorten kan därför antingen vara en bild på varje gäst, eller så kan det vara en eller flera bilder på konfirmanden, där du i designsystemet direkt skriver namnen på gästerna under bilderna. Retro Prints passar också särskilt bra som ett personligt kort till konfirmanden.

En unik och mysig bordsdekoration är stearinljus som sätts fast i en glasflaska. Pricken över i:et är om flaskorna är dekorerade med fotoklistermärken som visar konfirmandens liv från bebis till ungdom. I stället för ljus och flaska kan syltburkar dekorerade med fotoklistermärken på konfirmanden också fungera som en rolig dekoration eller som en personlig present, där glaset t.ex. är fyllt med mynt.

Retro Prints från CEWE fås i set med 16, 24 eller 32 st från vägl. pris 159,00 kr per set.
Fotoklistermärken från CEWE fås i set med 4, 8 och 16 st från vägl. pris 39,00 kr per set.

Personliga presentidéer till konfirmanden
En garanterad presenthit hos konfirmanden är en CEWE FOTOBOK med bilder från konfirmandens liv. Du kan designa CEWE FOTOBOKEN precis som du vill. Du väljer format, papperstyp, inbindning, design och layout. I fotoboken har du via QR-koder dessutom möjlighet att integrera videor, som kompletterar bilderna i boken. Därför är en CEWE FOTOBOK även absolut den mest personliga presenten du kan ge.

Tonåringar älskar posters. Så varför inte göra en personlig poster med de bästa bilderna på konfirmanden? Eller vad sägs om ett personligt mobilskal med en fantastisk bild tryckt på till konfirmanden? Det finns oändligt med möjligheter för att göra dagen oförglömlig för konfirmanden. Du kan hitta mer inspiration på CEWEs temasida: www.cewe.se/teman/konfirmation

CEWE FOTOBOK i formatet stor fås från vägl. pris 199,00 kr.
CEWE förstoring på premiumpapper fås från vägl. pris 49,00 kr.

100 % nöjd
Det viktigaste för CEWE är att kunden är nöjd med sina produkter. CEWE garanterar därför den högsta kvaliteten och service – alltid. Det betyder att det är 100 % nöjdhetsgaranti på de fyra märkena: CEWE FOTOBOK, CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER och CEWE CARDS. Skulle kunden därför – trots passande hantering – inom tre veckor efter mottagande av produkten upptäcka en anledning att inte vara nöjd, producerar CEWE beställningen igen eller ger pengarna tillbaka.

Läs mer och hitta inspiration på www.cewe.se.

cewefotobog_konfirmanden

Kategori: Pressen.

Tags: , , .


CEWEs tips på actionfotografering

Så här får du skarpa bilder när du har full fart framåt

 • Var redo med rätt inställning
 • Kameraskydd under svåra förhållanden
 • Massor av action när du filmar

Våra kameror och smartphones är med oss dygnet runt. De är alltid nära till hands när de bästa ögonblicken ska förevigas. När det nu har blivit så lätt att fotografera, filma och se ett snabbt resultat, har film- och fotofans fått ännu fler och bättre möjligheter att öva sig. Fotografering av vänner som står på skidor eller förevigande av bungee jumping på drömresan… Actionfotografering är en trend som begeistrar frilufts- och sportsfans och det finns många olika kameror och mycket utrustning till det. CEWEs fotoexpert Hergen Griesbach ger dig tips på hur du kan göra bra actionfoton och –videor, så att du kan föreviga alla unika ögonblick.

Var redo med rätt inställning
Om du önskar att fotografera människor i rörelse – oavsett om du är på pisterna eller i skogen med familjen – är det en bra idé att kunna några av din kameras grundläggande funktioner och möjligheter. Till dessa bilder ska du nämligen vara snabb. Utrustningen spelar en stor roll när man ska actionfotografera. På detta område är smartphonen inte lika bra som kamera. Nybörjare bör känna till sex olika funktioner och veta när och hur de ska aktiveras:

Slutartid: Actionfotografering är fotografering i rörelse och det är en stor utmaning. För att snabba rörelser ska bli skarpa är det nödvändigt med korta slutartider på t.ex. 1/1000 sek.

TV: En praktisk inställning till actionfotografering är den så kallade TV-mode (”time value”). När den används kan fotografen välja en kort slutartid manuellt, som kameran automatiskt tillpassar till blixten.

Sports mode: Nybörjare kan även välja kamerans Sports mode för att ta bilder med kortare slutartid.

ISO-värde: Genom att öka eller minska ISO-värdet kan bilden göras mörkare eller ljusare, om inte blixten eller slutartiden ska ändras.

”Serie mode”: ”Serie mode” eller Interval Timer Shooting är som skapat för bilder i rörelse. Du använder denna inställning när du ska ta en serie av bilder direkt efter varandra.

Autofokus: Nybörjare bör även testa autofokus. Då är det en inställning mindre att tänka på. På det sättet får du skarpa bilder även om motivet är i rörelse.

Skydd under svåra förhållanden
Om du inte tar actionbilder med en särskild utomhuskamera, men med en DSLR- eller kompaktkamera bör du se till att skydda den mot påverkan utifrån. Längs en motocrossbana eller på en strand där det blåser kan fina sandkorn göra skada på kameran. Därför bör man inte byta objektiv där. Om det ändå kommer sand på kameran eller utrustningen, torkas det försiktigt av med en våt duk. Det får absolut inte gnidas av. För att kunna föreviga vintersport, vattensport eller strandturer utan att vara bekymrad för utrustningen, bör kameran i bästa fall vara vattentät eller i det minsta skyddad mot vatten.

Tips: Ett UV-filter som skruvas på framför objektivet ger ett enkelt och billigt skydd.

Massor av action när du filmar
Det har redan utvecklats små actioncams till den populära actionfotograferingen. De är bra när du filmar extrema situationer som t.ex. en snowboardåkare eller en surfare. Om du t.ex. är på skidsemester med familjen är videor inte bara en bra omväxling, det kan även fånga skidåkarna på ett autentiskt sätt – och den roliga vurpan. En CEWE FOTOBOK skapar de ideella ramarna för att komma ihåg de bästa semestrarna eller föreviga en actionfylld dag. Med hjälp av en QR-kod är det lika mycket plats till rörliga bilder som till foton och text. Önskar du att visa dina actionfoton för familj och vänner medan du fortfarande är på semester, kan du skicka ett vykort med app’en ”CEWE FOTOBOK” från din smartphone eller surfplatta.

Hitta mer inspiration och ladda ner appen CEWE FOTOBOK på www.onlinefotoservice.se

Kategori: Pressen.

Tags: , .


Med CEWE kommer du på förlängd skidsemester

 
Vi ses igen, kära skidbackar!
• Förlängd semester: Med personliga fotoprodukter kan du börja drömma om nästa semester
• Spara de speciella ögonblicken i en CEWE FOTOBOK
• På semestern: Dela dina upplevelser med personliga vykort
När semester är slut hjälper våra semesterbilder oss med att återuppleva de fantastiska ögonblicken som vi har haft. Så i stället för att glömma dina semesterbilder på din kamera eller smartphone, kan du nu göra unika, personliga souvenirer med dem. CEWE, Eruopas ledande producent inom fotofinishing och innovativt onlinetryck, presenterar fotoprodukter som ser till att du inte glömmer din semester.

Så förlänger du din semester
Oavsett om du föredrar skidbackar i alperna, söderns varma klimat eller hemmamys under sportlovet, så tar du garanterat några fantastiska bilder, och stora bilder förtjänar stora format. Med CEWE VÄGGBILDER får du upp de vackraste ögonblicken på väggen, om det så är som canvas, på akrylglas eller som förstoring med matt papper. Ett pussel från Ravensburger med din härligaste semesterbild är inte bara roligt att pussla, det passar också som väggbild när det är färdigt. Om du redan nu vill börja drömma om din nästa semester, så sover du extra gott på natten med en kudde med din favoritbild tryckt på. Med en bild från semestern på en kaffemugg får du varje morgon semesterkänslan igen, och tillsammans med ett smartphone- eller tabletskal så har du alltid känslan av årets roligaste semester i handen. Väl skyddad och med en enastående design blir din mobiltelefon till något alldeles extra.

En ny bild för varje månad: Med en CEWE KALENDER blir tolv härliga reseupplevelser levande. Värt att observera: Man kan fritt bestämma startmånad, så den ”nya tidsräkningen” kan till exempel börja precis efter semestern eller till sommarhalvåret. På så vis är det också enkelt att räkna ner till årets nästa semester, om det så är påsklov, sommarsemester eller höstlov.

Spara de härliga ögonblicken i en CEWE FOTOBOK
När semestern är över, hjälper bilderna dig med att komma ihåg dina fantastiska upplevelser. De mest rörliga ögonblicken blir vackert och platssparande förevigade i en CEWE FOTOBOK. Med en QR-kod kan du sätta in små videosekvenser från semestern. På så vis blir det roliga fallet på skidorna, solen som går ner bakom bergen och de mysiga ögonblicken framför brasan med varm choklad aldrig bortglömda. Med den gratis beställningssoftwaren från CEWE kan du göra helt speciella effekter: Semesterbilderna kan arrangeras på passande bakgrunder och framhävas med ett stort urval av cliparts. Ramar och passepartouter i många varianter ger motiven ett extra lyft.

På semestern: Skicka personliga vykort med dina egna bilder
Det finns ingen anledning att vänta till efter semestern med att dela dina bästa bilder med familj och vänner. Med appen ”CEWE FOTOBOK” kan du nu skicka vackra vykort med dina egna bilder direkt till familj och vänner. Visa dem den vackra utsikten från skidstugans fönster eller från toppen av pisterna. Du behöver inte åka hemifrån för att skicka ett vykort. Mor- och farföräldrarna kommer älska att få ett vykort med det stora pusslet som ni är igång med att pussla. När du skickar dina vykort via appen ”CEWE FOTOBOK” undviker du också att familj och vänner väntar flera veckor på att få vykortet från semestern.

Hitta mer inspiration och ladda ner appen CEWE FOTOBOK på www.onlinefotoservice.se.

Kategori: Pressen.

Tags: , .