CEWE fortsätter sin tillväxt

  • K1: Omsättningsstigning på 10,1 % till 130,6 miljoner euro (K1 2017: 118,6 miljoner euro)
  • Omsättningen på CEWE FOTOBOK stiger med solida 7,7 % till 1,248 miljoner exemplar
  • TIPA World Awards 2018: CEWE är världens bästa fotoservice
  • Stabilt EBIT på 0,6 miljoner euro trots kostnader för integrering av tillköp
  • Prognos för 2018 bekräftad: omsättning på 630 – 665 miljoner euro, EBIT på 48 – 54 miljoner euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) fortsätter tillväxten i första kvartalet av 2018: Omsättningen har stigit med 10,1 % till 130,6 miljoner euro (K1 2017: 118,6 miljoner euro). Tillväxten bestod inte bara av nyförvärv, eftersom huvudaffärsområdet fotofinishing även utgör en stor post: Det omsättningsstarka affärsområdet har stigit med hela 10,4 % medräknat den nyförvärvade fotoappen ”Cheerz”. Med 0,6 miljoner euro ligger EBIT i första kvartalet av 2018 precis på nivå med året innan (K1 2017: 0,6 miljoner euro) trots extrakostnaderna för integrering av tillköp. ”Även om fjärde kvartalet 2018 kommer att få det största bidraget till omsättningen och särskilt till resultatet, har vi med tillväxten och den extra knuffen från våra nyförvärv gett oss själva en bra start för resten av året. Särskilt CEWE FOTOBOKs comeback har väckt stor glädje, efter att fotoprodukten inte kunde växa i volym 2017 på grund av de ökade omsättningsavgifterna,” säger Christian Friege, styrelseförman för CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Fotofinishing i dynamisk tillväxt
Omsättningen på affärsområdet fotofinishing har totalt stigit med 10,4 % till 94,5 miljoner euro (K1 2017: 85,6 miljoner euro). För första gången bidrog ”Cheerz” till omsättningen på området fotofinishing: CEWE tog i februari över den växande, marknadsledande firman inom fotofinishing-apps i Frankrike. Utöver förvärvet av ”Cheerz” var det speciellt CEWE FOTOBOK som bar tillväxten, efter att den förra året inte kunde växa på grund av den stora stigningen av omsättningsavgifter från 7 % till 19 %: Omsättningen för CEWE FOTOBOK steg första kvartalet av 2018 med solida 7,7 % till 1,248 miljoner exemplar (K1 2017: 1,159 miljoner exemplar). Med segern i TIPA World Awards 2018 i kategorin ”Best Photo Print Service” satte CEWE sig också igenom med fotoprodukten CEWE FOTOBOK: Här var de möjligheten för att få guld-, silver- eller effektlack på inbindningen av CEWE FOTOBOK, som övertygade juryn. Priset, som delas ut av pressfotoförbundet ”Technical Image Press Associations” (TIPA), är den mest eftertraktade utmärkelsen till foto- och imaging-produkter i hela världen. Avsättningen av CEWE KALENDER, CEWE CARDS, fotopresenter och CEWE EXPRESSBILDER stiger också fortfarande. Tendensen till kvalitetsfoton fortsätter: Således steg omsättningen per foto med 3,7 % till 20,28 eurocent (K1 2017: 19,55 eurocent). Med denna bakgrund kan CEWE med 1,9 miljoner euro ännu en gång notera sig ett positivt resultat inom fotofinishing (K1 2017: 1,3 miljoner euro)

Förvärv av LASERLINE driver kommersiellt onlinetryck
Även affärsområdet kommersiellt onlinetryck noterade sig i första kvartalet en tvåsiffrig tillväxt i omsättningen. Med 24,4 miljoner euro låg omsättningen 18,8 % över nivån för förra året (K1 2017: 20,6 miljoner euro), vilket är varför fördelarna vid LASERLINE-uppköpet blir särskilt skördade nu. Det existerande affärsområdet höll sig på förra årets nivå trots den fortfarande höga priskonkurrensen i Tyskland och det Brexit-försvagade affärsområdet i Storbritannien. EBIT landade i första kvartalet av 2018 på -0,5 miljoner euro efter +0,1 miljoner euro i första kvartalet av 2017 och blev bland annat belastat på grund av extraordinära integreringskostnader för LASERLINE på cirka 0,2 miljoner euro. Det förväntas från 2019 ett positivt resultatbidrag från LASERLINE. Kostnadsstigningar och två produktionsdagar färre än förra året gör även att EBIT på affärsområdet kommersiellt onlinetryck blev negativ i K1.

Marknadsbestämd nedgång av omsättningen på affärsområdet detaljhandel
Marknadsbestämt gick omsättningen i hardware-detaljhandeln i första kvartalet av 2018 tillbaka med 8,0 % till 10,8 miljoner euro jämfört med samma period föregående år (K1 2017: 11,8 miljoner euro). Den optimerade prisstrategin med nedprioritering av marknadssvaga omsättningar har lönat sig: Med -0,5 miljoner euro låg EBIT trots omsättningsnedgången bara lite lägre än förra året (K1 2017: -0,3 miljoner euro). Första kvartalets resultat i detaljhandeln är traditionellt negativa på det säsongsbestämda affärsområdet.

Affärsområdet diverse i lätt framgång
Omsättningen på affärsområdet diverse låg i första kvartalet av 2018 på 0,9 miljoner euro (K1 2017: 0,7 miljoner euro). På detta affärsområde är egendomsinnehav och andelar sammanfattade samt struktur- och företagskostnader som till exempel kostnader till generalförsamling och investor relations. EBIT förblev i första kvartalet av 2018 stort sätt på nivå med förra året med -0,4 miljoner euro (K1 2017: -0,5 miljoner euro).

Egenkapitalkvot fortfarande riktigt stark: 59,3 %
Egenkapitalkvoten per 31 mars 2018 ligger med 59,3 % (31 mars 2017: 63,2 %) fortfarande på en stabil nivå. Trots stigningen i företagsinvesteringar genom tillköp (Saxopark, LASERLINE och Cheerz-andelar) landade förräntningen (ROCE) sig på solida 18,9 % (K1 2017: 20,8 %).

Prognos bekräftad
Första kvartalets goda resultat lägger grundstenarna till styrelsens prognos för hela året med en omsättning på mellan 630 och 665 miljoner euro och med en EBIT på mellan 48 och 54 miljoner euro. Tillväxtimpulserna förväntas att komma från nyförvärvet av onlinetryck-leverantören LASERLINE och från aktiemajoriteten i den ledande franska fotofinishing-appen ”Cheerz”. Företaget vill fortsätta sin värdeorienterade tillväxtkurs i 2018 med sin pålitliga dividendpolitik: CEWE föreslår på generalförsamlingen den 6 juni 2018 aktionärerna en dividend på 1,85 euro för räkenskapsåret 2017 – det kommer bli den nionde dividendstigningen i rad.

Resultat efter affärsområde i första kvartalet av 2018

CEWE Enhet K1-2017 K1-2018 Avvkl. Avvkl. avs.
(1) Fotofinishing          
     Digitala foton Milj. st. 428,4 457,9 +7,0 +29,5
     Analoga foton Milj. st. 9,2 7,9 -14,2 -1,3
     Foton totalt Milj. st. 437,6 465,8 +6,4 +28,2
     CEWE FOTOBOK Tusen st. 1.159,1 1.248,0 +7,7 +88,9
     Omsättning Milj. euro 85,6 94,5 +10,4 +8,9
     EBIT Milj. euro 1,3 1,9 +43,7 +0,6
      Effekter av köpsprisallokationer Milj. euro -0,1 -0,1
     EBIT innan särskilda utgifter Milj. euro 1,5 2,0 +40,5 +0,6
(2) Detaljhandel          
    Omsättning Milj. euro 11,8 10,8 -8,0 -0,9
     EBIT Milj. euro -0,3 -0,5 -46,7 -0,2
(3) Kommersiellt onlinetryck          
    Omsättning Milj. euro 20,6 24,4 +18,8 +3,7
     EBIT Milj. euro 0,1 -0,5 -559 -0,6
      Effekter av köpsprisallokationer Milj. euro -0,2 -0,1
      Integrationskostnader LASERLINE Milj. euro -0,2
     EBIT innan särskilda utgifter Milj. euro 0,3 -0,2 -152 -0,5
(4) Diverse          
    Omsättning Milj. euro       0,7 0,9 +29,3 +0,2
     EBIT Milj. euro -0,5 -0,4 +28,4 +0,2
      Effekter av köpsprisallokationer Milj. euro -0,1
     EBIT innan särskilda utgifter Milj. euro -0,4 -0,4 +8,4 +0,0
CEWE koncern          
    Omsättning Milj. euro 118,6 130,6 +10,1 +12,0
     EBIT Milj. euro 0,6 0,6 -2,5 -0,0
     Särskilda utgifter Milj. euro -0,5 -0,4
     EBIT innan särskilda utgifter Milj. euro 1,0 1,0 -2,8 -0,0
     EBT Milj. euro 0,7 0,2 -73,5 -0,5
     Resultat efter skatt Milj. euro 0,5 0,1 -73,9 -0,4

Det kan uppstå avrundningsdifferenser. Procentavvikelser är generellt uträknade med exakta värden.

Förklaringar till tabellen ”Resultat efter affärsområden “

(1) Fotofinishing: Produktion och drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER och enskilda (analoga och digitala) foton samt andra fotoprodukter.

(2) Detaljhandel: Handel med fotohardware som t.ex. kameror och objektiv i Norge, Sverige, Polen, Tjeckien och Slovakien.

(3) Kommersiellt onlinetryck: Produktion och drift av kommersiella tryckerisaker på online-tryckportaler, t.ex. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto och LASERLINE.