CEWE har stabilt stigit i omsättning i första halvåret av 2018

  • Första halvåret av 2018 gick som planerat: Omsättningen har stigit med 8,5 % till 254,2 miljoner euro
  • CEWE FOTOBOK har vuxit med 3,9 % i första halvåret till 2,4 miljoner exemplar
  • I första halvåret har de senaste förvärven som väntat reducerat resultatet
  • EBIT-årsmålet på 48 till 54 miljoner euro bekräftat

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) är efter första halvåret på god väg att nå de planerade årsmålen för 2018. Koncernomsättningen låg på 254,2 miljoner euro 8,5 % högre än föregående års resultat (H1 2017: 234,6 miljoner euro). Baserat på de förväntade, negativa effekterna av de senaste förvärven av Cheerz och LASERLINE utgjorde EBIT -3,4 miljoner euro (H1 2017: -0,4 miljoner euro). Tas det hänsyn till dessa förvärv lever EBIT i första halvåret av 2018 stort sett upp till nivån för förra året. Totalt sett bekräftar halvårssiffrorna prognosen för det aktuella räkenskapsåret: Koncernomsättningen ska under 2018 stiga till mellan 630 och 665 miljoner euro (2017: 599,4 miljoner euro), koncern-EBIT mellan 48 och 54 miljoner euro, EBT mellan 47,5 och 53,5 miljoner euro och resultatet efter skatt mellan 33 och 37 miljoner euro. Jämfört med föregående år stiger därmed alla viktiga nyckeltal.

CEWE på väg i mål
”Även när man räknar med våra senaste förvärv är första halvåret av 2018 klart på väg att leva upp till årsmålen”, säger Christian Friege, styrelseordförande i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Inom området fotofinishing har CEWE gått tydligt framåt, trots att det extrema vädret i ännu högre grad än föregående år har resulterat i att kunderna snarare tar bilder än beställer fotoprodukter. ”Att omsättningen per foto återigen har stigit, bevisar att våra kunder uppskattar våra fotoprodukter”, säger Friege. Förvärven utvecklar sig positivt. Således har omsättningen inom området kommersiellt onlinetryck på grund av LASERLINE-förvärvet vuxit med över 21 %. ”Och samarbetet kommer inte minst i framtiden utgöra en stadigt större, positiv inflytelse på resultaten”,  förklarar Friege.

Fotofinishing: Ökad försäljning av CEWE FOTOBOK och fotoprodukter
Affärsområdet fotofinishing har under första halvåret varit i snabb utveckling och skördat en tillväxt i omsättningen på 7,5 % till 180,3 miljoner euro (2017: 167,7 miljoner euro). Därmed visar affärsområdet tydlig tillväxt trots temperaturrekorden och den fortsatt tydliga omsättningsförskjutningen till fjärde kvartalet. Cheerz har också bidragit till detta. På grund av de förväntade negativa resultatbidragen av Cheerz-förvärvet föll EBIT till 0,4 miljoner euro (2017: 1,6 miljoner euro). Det är särskilt glädjande för företaget att en av nyckelprodukterna, CEWE FOTOBOK, i första halvåret av 2018 uppnådde en ökning i försäljningen med 3,9 %. Dessutom gav fotoprodukter som CEWE VÄGGBILDER, CEWE KALENDER, CEWE CARDS, mobilskal och andra fotoprodukter ytterligare tillväxt i första halvåret – även till viss del även i det traditionellt negativa andra kvartalet. Dessa produkter är huvudorsaken till ökningen i omsättning per foto med 3,2 % till 20,07 eurocent. ”Vid sidan av förvärven har vi i de gångna månaderna även investerat ytterligare i varumärkesigenkänning. Betraktar man omsättningsökningen för våra varumärken har denna strategi lönat sig”, påpekar Christian Friege. Den goda omsättningsutvecklingen ger dessutom ett stabilt grundlag för fjärde kvartalet, där största delen av försäljningen som regel sker.

Kommersiellt onlinetryck: Stark omsättningstillväxt – särskilt på grund av LASERLINE
Med förvärvet av LASERLINE kan CEWE framför allt öka omsättningen inom området kommersiellt onlinetryck med 21,3 % till 49,1 miljoner euro (2017: 40,5 miljoner euro). Trots det fortsatt höga pristrycket i Tyskland och samarbetet med Storbritannien, som har försvagats på grund av Brexit, har affärsområdet visat en organisk framgång. EBIT ligger som förväntat på -2,1 miljoner euro och bär för närvarande fortfarande det förväntade negativa resultatbidraget från LASERLINE (EBIT för kommersiellt onlinetryck H1 2017: -0,2 miljoner euro). Denna utveckling har förstärkts av högre papperspriser och ökade logistikkostnader. Friege förklarar: ”De tydliga omsättningsökningarna gör oss optimistiska. Köpet av LASERLINE ska vara en tydlig förstärkning för affärsområdet och ska från 2019 bidra positivt till företagets avkastning. Med undantag för Storbritannien är prognosen för den europeiska marknaden för onlinetryck fortsatt positiv. Utvecklingen från offline- till onlinetryck tar tid. Vi står i en bra position just nu, även efter övertagandet, och förväntar fortsatt ökning i omsättningen under andra halvåret.”

CEWE RETAIL: Fortsatt fokus på fotofinishing-produkter
CEWEs fortsatt skärpta fokus på fotofinishing-produkter reducerar ganska naturligt hardware-omsättningen i detaljhandeln. Dessutom tar CEWE fortfarande medvetet avstånd från marginalsvaga omsättningar. Därför föll omsättningarna på affärsområdet detaljhandel som i föregående år: Under första halvåret av 2018 uppnåddes 23,3 miljoner euro, en tillbakagång med 7,0 % jämfört med året innan (2017: 25,0 miljoner euro). EBIT låg på -0,69 miljoner euro därmed lite under förra årets siffror (2017: -0,38 miljoner euro). ”De föregående åren har visat att först och främst fjärde kvartalet är avgörande för intäkten i detaljhandeln. Kameror och andra fotohardwareprodukter är också typiska julklappar. På grund av detta satsar vi starkt på att vi kommer att nå samtliga årsmål på detta affärsområde”, säger Friege. Det ska i förbindelse med detta affärsområde tas hänsyn till att detaljhandeln är en viktig försäljningskanal för fotofinishing-produkter, som ger utslag på affärsområdet fotofinishing.

CEWE fortfarande stabilt finansierat – verksamhetens väsentliga värdeökning
Med en egenkapitalkvot på 54,9 % den 30.6.2018 (30.6.2017: 62,4 %) är CEWE fortfarande stabilt finansierat. Den lätta försämringen av balansutvecklingen är orsakad av förvärven av LASERLINE och Cheerz samt köpet av Saxoparks egendomar, Saxoprints byggnader till onlinetryck. Return on capital employed (ROCE) föll den 30.6.2018 från 20,5 % förra året till fortsatt stabila 16,5 %. Även här ledde köpen till en ökning i den genomsnittliga capital employed. Friege förklarar: ”På grund av köpens strategiskt höga värde och intäktspotential och den relativt billiga övertagandet av Saxopark, kommer företaget ganska säkert falla på kort sikt, men på lång sikt kommer verksamhetens värde stiga väsentligt.”

 

 CEWE Enhet K2 2017 K2 2018 H1 2017 H1 2018
(1) Fotofinishing          
     Digitalfoton Miljoner st. 412,2 421,9 840,6 879,8
     Analoga foton Miljoner st. 12,0 10,5 21,2 18,5
     Foton totalt Miljoner st. 424,2 432,4 861,8 898,3
     CEWE FOTOBOK Tusen st. 1.120,0 1.121,1 2.279,1 2.369,1
     Omsättning Miljoner euro 82,1 85,9 167,7 180,3
     EBIT Miljoner euro 0,2 -1,6 1,6 0,4
      Effekter av köpsprisallokationer Miljoner euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
      Intäkt från fast egendom i Danmark Miljoner euro +0,5 +0,5
     EBIT innan särskilda utgifter Miljoner euro -0,1 -1,5 1,3 0,6
(2) Detaljhandel  
    Omsättning Miljoner euro 13,2 12,4 25,0 23,3
     EBIT Miljoner euro -0,1 -0,2 -0,4 -0,7
(3) Kommersiellt onlinetryk  
    Omsättning Miljoner euro 19,9 24,7 40,5 49,1
     EBIT Miljoner euro -0,3 -1,6 -0,2 -2,1
     Effekter av köpsprisallokationer Miljoner euro 0,1 -0,1 -0,4 -0,3
      Integrationskostnader LASERLINE Miljoner euro -0,3 -0,5
     EBIT innan särskilda utgifter Miljoner euro -0,2 -1,2 0,2 -1,3
(4) Diverse  
    Omsättning Miljoner euro 0,7 1,0 1,4 1,8
     EBIT Miljoner euro -0,9 -0,6 -1,4 -1,0
     Effekter av köpsprisallokationer Miljoner euro -0,1 -0,2
    EBIT innan särskilda utgifter Miljoner euro -0,8 -0,6 -1,2 -1,0
CEWE koncern  Enhet
    Omsättning Miljoner euro 116,0 123,9 234,6 254,5
     EBIT Miljoner euro -1,0 -4,0 -0,4 -3,4
     Särskilda utgifter Miljoner euro +0,1 -0,5 -0,3 -1,0
     EBIT innan särskilda utgifter Miljoner euro -1,1 -3,4 -0,1 -2,3
     EBT Miljoner euro -1,1 -3,6 -0,4 -3,4
     Resultat efter skatt Miljoner euro -0,8 -2,7 -0,3 -2,5

 

Avrundningsdifferencer kan uppstå. Procentavvikelser är generellt beräknade med exakta värden.

Förklaring till tabellen ”Resultat efter affärsområden”

(1) Fotofinishing: Produktion och drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER och enskilda (analoga och digitala) foton samt andra fotoprodukter.

(2) Detaljhandel: Handel med fotohardware som t.ex. kameror och objektiv i Norge, Sverige, Polen, Tjeckien och Slovakien.

(3) Kommersiellt onlinetryk: Produktion  och drift av kommersiella trycksaker på online-tryckportaler, t.ex. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto och LASERLINE.