CEWE säkerställer den nionde dividendstigningen i rad

  • På generalförsamlingen antogs en dividendstigning till 1,85 euro per aktie
  • Aktionärerna uppnår en dividendrendite på 2,1 % på grund av årsslutkursen för 2017
  • Omsättning och resultat ska fortsatt stiga i 2018
  • Nytt tillsynsråd valt

Samtliga punkter på agendan, som föreslogs av ledningen till den ordinära generalförsamlingen för CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901), har blivit godkända. Deltagelsen var 48,9 %. Dividenden stiger till 1,85 euro per aktie – det är den nionde dividendstigningen i rad. Därmed når aktionärerna upp på en dividendrendite på 2,1 % på grund av årsslutkursen för 2017 (88,05 euro). ”Vi kan för nionde året i rad presentera en stigande dividend för våra aktionärer. Detta blev möjligt genom vår stigande räntabilitet och balans”, säger Christian Friege, styrelseordförande för CEWE-gruppen. För räkenskapsåret 2017 uppgick aktionärernas totala rendite till 6,24 % på grund av dividenden för 2016 och kursutvecklingen i 2017.

Omsättning och EBIT ska fortsätta stiga i 2018
Första kvartalet 2018, som slutade positivt med ett omsättningsplus på 10,1 %, bekräftar ledningens prognos för 2018: Koncernomsättningen ska visa en klar framgång till mellan 630 och 665 miljoner euro (2017: 599,4 miljoner euro). Koncern-EBIT ska ligga mellan 48 och 54 miljoner euro (2017: 49,2 miljoner euro), EBT mellan 47,5 och 53,5 miljoner euro (2017: 48,9 miljoner euro) och resultatet efter skatt mellan 33 och 37 miljoner euro (2017: 33,6 miljoner euro).

Förvärv lovar vidare tillväxt
Ledningen lovar en stigning i tillväxtkursen till följd av andelarna i den ledande franska foto-appen ”Cheerz” och till följd av förvärvet av onlinetryckleverantören LASERLINE. Med dessa förvärv sätter CEWE igång utvecklingen för områdena fotofinishing och kommersiellt onlinetryck.

Bättre och bättre resultat ska även få dividenden att stiga
Med denna målsättning bekräftar CEWE förväntningarna till framtida dividender: ”Vi lämnar inte det föregående årets goda kurs. Med bakgrund i vår stigande räntabilitet vill vi även i framtiden öka den absoluta dividenden lite i taget och därmed säkerställa en solid finansiering och egenkapitalkvot”, förklarade Christian Friege på sin första generalförsamling som styrelseordförande för CEWE Stiftung & Co. KGaA. Ledningen uttryckte också glädje över medarbetarstabens tillit och osedvanliga lojalitet för CEWE: 80 % av medarbetarna har själva andelar i verksamheten.

Tillsynsråd med två nya medlemmar blev valt på generalförsamlingen
Till valet till tillsynsrådet följde generalförsamlingen tillsynsrådets och nomineringskommitténs rekommendation. Därmed kom två nya medlemmar i till CEWEs tillsynsråd: Patricia Geibel-Conrad (f. 1962) är revisor och verksamhetskonsulent i egen praxis och arbetade innan dess 14 år hos PricewaterhouseCoopers. Birgit Vemmer arbetar som självständig konsulent. Matematikern (f. 1965) har tidigare arbetat i ledarpositioner i särskilt IT-verksamheter. Tillsynsrådet har tagit avsked med de mångåriga medlemmarna Corinna Linner och Michael Paetsch. ”Vi tackar Corinna Linner och Michael Paetsch för deras mångåriga insats och den ballast de bidrog till tillsynsrådet med. Med våra två nya medlemmar har tillsynsrådet återigen fått en enastående expertis både vad angår finans och IT”, framhäver Otto Korte, tillsynsrådsordförande för CEWE Stiftung & Co. KGaA.