CEWE FOTOBÖCKERNA finner fastare fotfäste i Finanskrisen!

[CeWe Color Danmark ApS – 27/04-2009 – Media]

CeWe Colors ubestridda bestseller: CEWE FOTOBOK ligger helt i topp, när konsumenterna ska välja deras moderna favoritfotoalbum!

Argumentationen är entydig: Det är enkelt och snabbt att beställa en fotobok. Samtidigt är kvaliteten helt på nivå med en proffessionellt tryckt bok.

Det helt banbrytande med en fotobok är, at de digitale bilderna trycks direkt på fotobokens sidor – med möjlighet för att inkorporera personliga texter med motiven.

Försäljningen av CEWE FOTOBÖCKER visade på en skyhög framgång, över 75 %, i 2008 jämfört med siffrorna från 2007. Tendensen visar en fortsat markant stigning i 1.a och 2.a kvartalet av 2009.

Antalet sålda fotoböcker avspeglar succéen och visar med all önskvärd tydlighed att fotoböckernas stora kapacitet. Det är en produkt, som kommit för att stanna!

Fotoboken med hardcover er den mest sålda varianten. Den har ett blankt, hårt omslag, som kan designas helt individuellt med konsumentens egna bilder och texter på för- och baksida.

Fotoböckerna har olika sidantal – från 26 till 130 sidor. Konsumenten väljer själv hur många bilder som ska figurera på varje sida i fotoboken.

CEWE FOTOBÖCKERNA fås i många olika varianter, storlekar og inbindningar: Från en liten bilderbok till en XXL fotobok med plats till de store upplevelserna!

”CEWE FOTOBOKEN har vunnit den eftertraktade europeiske utmärkelsen ”TIPA Award 2008” i kategorin ”Best Photo Service”. Denna fina kvalitetsstempeln är en klart bidragande orsak till CEWE FOTOBÖCKERNAS succé”, berättar v. direktör för CeWe Color Nordic, Ané Gyldholm.

Ané Gyldholm fortsätter: ”Mjukvaran och produkten utvecklas löpande för att försäkra oss om att vi hela tiden har största möjliga användarvänlighet och produktkvalité”

På www.elgiganten.se, www.siba.se och www.printlife.se kan man gratis ladda ner den prisbelönade mjukvaran.

Programmet erbjuder flera kreativa möjligheter och har bra bildredigeringsvärktyg.
Mjukvaran utmärker sig dessutom med sitt stora utval på layouts, bakgrunder och funktioner.

Fotoböckerna vänder sig i största utstäckning till konsumenter som kan ha glädje av att förvara sina oförglömliga upplevelser – från t.ex barndopet, konfrmationen, studenten, brölloppet, jubileet, resan eller den jämna födelsedagen – i en unik fotobok.

De representativa fotoböckerna kan med fördel även användas i näringslivet – till presentation och framvisning av verksamhetens produkter och mål –i både in och utland.

CEWE FOTOBÖCKERNA kan beställas och återbeställas i det önskade antalet.

Läs mycket mera på www.elgiganten.se, www.siba.se eller www.printlife.se

CeWe Color slutför omstrukturering

[CeWe Color Danmark ApS – 02/04-2009 – Media]

• Sista stängningarna i Paris och Teplice/Tjeckien
• Inga flera kostnader för genomförande av omstruktureringsprocessen
• Investeringar på 250 miljoner euro kör CeWe i ställning som digital fotoleverantör

CeWe Color Holding AG (Prime Standard, ISIN: DE0005403901) slutför sin omstrukturering fortare än planerat. Samråd har hållits med medarbetarrepresentanter i Frankrike om stängning av anläggningen i Paris och har nu avslutats. Laboratoriet här stänger i maj 2009, såvida gällande tidsfrister i enlighet med fransk lag kan iakttas. Kunderna kommer att betjänas i fullt omfång av avdelningarna i Rennes, Montpellier och Freiburg. Direktionen förväntar att CeWes aktiviteter i Frankrike ska skapa väsentligt bättre resultat redan under räkenskapsåret 2009 tack vare reducerade kostnader.

Anläggning i Tjeckien stängs
Förutom produktionsanläggningen i Paris stänger CeWe Color också en mindre anläggning i Teplice i Tjeckien, som firman övertog 2007 som ett led i en marknadskonsolidering. Produktionen kommer att samlas på en betydligt större och effektivare anläggning i Prag.

Strukturella mål uppnådda
Med dessa sista stängningar har CeWe Color redan 2009 nått de strukturella målen. Kostnaderna för omorganisering i innevarande räkenskapsår kommer inte att överstiga 10 miljoner euro, vilket kommer att medföra en positiv effekt på driftresultatet redan i år. Bara i perioden från 2005 till 2009 har CeWe Color investerat mer än 50 miljoner euro samtidigt som antalet bilder från film sjönk för att gradvis samla produktionen av digitala bilder i stora effektiva anläggningar. Medan en anläggning bara producerade i genomsnitt 108 miljoner bilder räkenskapsåret 2000, har den siffran nu ökat till ca. 200 miljoner bilder. CEO dr. Rolf Hollander: “Vi startade omstruktureringen av bolaget på ett tidigt stadium och förberedde CeWe Color för den digitala bildvärlden i god tid – inte bara teknologiskt, utan även avseende anläggningsstrukturen. Omstruktureringen är nu slutförd.”

Inga flera kostnader för omstrukturering
Från räkenskapsåret 2010 kommer CeWe Color att ha ett effektivt produktionssystem i hela Europa och därmed inte längre några kostnader för omstrukturering. Enbart omstruktureringen av firman till digital fotografering har reducerat CeWe Colors vinst med mer än 10 miljoner euro per år sedan 2005. CEO dr. Rolf Hollander: “Vi är stolta över att ha genomfört omläggningen med positiva resultat varje år och ha upprätthållit en synnerligen sund solvensgrad på 42,9 %. Från 2010 kommer vi inte längre att ha några kostnader för omstrukturering.”

Investeringar på 250 miljoner euro i digital omläggning
Sedan slutet av 1990-talet har CeWe Color investerat mer än 250 miljoner euro i övergången till digitala bilder. Redan 1997 blev firman den första fotoproducenten i världen, som ställde upp en beställningsterminal för mottagning av beställningar av digitala bilder i butiker och samtidigt upprättades en hemsida, där man kunde beställa bilder. Firman har nu nästan 50 digitala skrivare i sina 13 produktionsanläggningar. Som ledande fotoproducent i Europa är CeWe Color detaljhandelns första val som totalleverantör av tjänster. Enastående expertis vad gäller digitalprint, unika mjukvarulösningar samt bred distribution via internet och samarbete med 50000 detaljhandelsbutiker ger betydande konkurrensfördelar.

Tillväxt via CEWE FOTOBÖCKER och kommerciellt digitalprint
CeWe Color är synnerligen väl rustat för den digitala världen. Med det populäraste erbjudandet i världen, CEWE FOTOBOK (över 2,6 miljoner böcker 2008) och fotopresenter, har CeWe Color lett sitt ursprungliga affärsområde – fotoproduktion – framgångsrikt in i den digitala tidsåldern. De flesta CEWE FOTOBÖCKER är producerade med digitala printmetoder. Den nya kompetensen för digital bildproduktion och den knowhow rörande försäljning, som CeWe Color fått genom förvärvet av Diron 2008, kommer att ge CeWe fördelar på den kraftigt växande marknaden för kommerciellt digitalt print.
CEO dr. Rolf Hollander: “CeWe Color kommer stärkt ur omställningen från analog till digital drift. Vi kan nu åter fokusera hela bolagets styrka på omsättnings- och vinsttillväxt.”

Om du har frågor, ber vi dig vända dig till:
CeWe Color Nordic, Bettina Reimers
Tel.: +45 86 99 14 22, fax: +45 86 99 24 33
e-post: bettina.reimers@cewecolor.dk
internet: www.cewecolor.de eller www.cewefotobog.dk

Om CeWe Color: Fotoservicefirman CeWe Color med 15 högteknologiska produktionsanläggningar och ca. 2 900 anställda i 24 europeiska länder är ledande både när det gäller försäljning och teknologi. 2008 levererade firman cirka 2,6 miljarder bilder, mer än 2,6 miljoner CEWE FOTOBÖCKER och fotopresenter till över 50 000 detaljhandelsbutiker och hade en omsättning på 420,0 miljoner euro. CeWe Color var “first mover” vid lanseringen av nya digitala teknologier, exempelvis beställning av digitala bilder på internet och beställningsterminaler (DigiFotoMaker) i butiker. Försäljningen av användartillpassade CEWE FOTOBÖCKER har utvecklats mycket bra. CeWe Color grundades 1961 av senator h.c. Heinz Neumüller. Firman blev börsnoterat aktiebolag under Hubert Rothärmels ledning. CeWe Color Holding AG är noterat på Prime Standard.

CeWe Fotobok vinner eftertraktad TIPA Award

[CeWe Color Danmark ApS – 25/06-2008 – IT & Kommunikation]

Europeiskt pris till CeWe Colors fotoboksmjukvara.

CEWE FOTOBOK har vunnit den eftertraktade TIPA Award 2008 (Technical Imaging Press Association) i kategorin, Best Photo Service.

Juryn, som består av chefredaktörer och representanter från sammanlagt 32 facktidningar från hela Europa, fremhöll CEWE FOTOBOK som den ledande bildprodukten. CeWe Color Gruppen är den innovativa trendsättaren i denna produktgrupp, värksamheten forväntas att producera fler än 3 miljoner exemplar av CEWE FOTOBOK till hela Europa i år.

CEWE FOTOBOK utmärker sig enligt TIPA–juryen särskilt med sin kvalite och flexibilitet samt användarvänligheten under utformningen av själva fotoboken.

CeWe Color har tillfört foto– och imagingbranchen en ny dimenssion med den spännande produkten CEWE FOTOBOK, som erbjuder konsumenterna en särdeles attraktiv möjlighet att spara deras värdefulla minnen i en unik fotobok, som utmärker sig med sitt stora urval av storlekar, bakgrunder och funktioner.

På www.elgiganten.se , www.siba.se og på www.japanphoto.se kan man ladda ner det attraktiva fotoboksmjukvarapaketet med de många möjligheterna gratis. Mjukvaran är både användarvänlig och lätt att jobba med.

Den tryckta CEWE FOTOBOKen utmärker sig dessutom med en framstående, professionell kvalite! Utöver det stora utbudet av layoutförslag erbjuder programmet åtskilliga individuella utformningsmöjligheter inkl. flera bildredigeringsvärktyg.

Juryn betecknade dessutom CEWE FOTOBOK som särdeles konkurrenskraftig på marknaden.

”Vi är mycket glada över, att vi med TIPA Award 2008 har opnått en av de högsta utmärkelser, som tilldelas produkter inom foto– och imagingbranchen. Det här priset är ett viktigt ekännande, som uppmanar både konsumenterna och handeln att utnyttja hela mångfalden av möjligheter med CEWE FOTOBOK.” CeWe Color ser det alltså även för framtiden som sin uppgift att utveckla innovativa fotolösninger, uttalar verkst. direktör Peter Stegger, CeWe Color Nordic.

CeWe Color är marknadsledande på den europeiska fotomarknaden (marknadsandel 40 %) och levererar till 60.000 detaljkunder samt en rad internetportaler i 24 europeiska länder. Det produceras CeWe fotoböcker, färgbilder och fotopresenter på högteknologiska produktionsvärksamheter.

Försäljningsorganisationen, CeWe Color Nordic i Skødstrup/Århus (Dk), har ansvaret för den nordiska marknaden.